Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI utmanar mediernas arbete

Artificiell intelligens och automatiserade tjänster innebär stora förändringar. För samhället, och för branscher. Journalistik och medier är inget undantag. Data- och AI-baserad teknologi får växande betydelse för innovation och utveckling. Vilka möjligheter och utmaningar innebär det för nyhetsmedierna?

Utifrån den centrala framtidsfrågan har AI Innovation of Sweden och forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati inlett en pilotsatsning tillsammans med flera mediekoncerner. Målet är att etablera och accelerera medierelaterad, tillämpad innovation med fokus just på AI- och datadriven journalistik-, affärs-, produkt-, produktions-, och distributionsutveckling.

Medieaktörerna ska i samverkan driva förstudier och projekt, och har även möjlighet att delta i branschöverskridande initiativ.

- Vår bedömning och förhoppning är att den här satsningen över tid kan få stor betydelse för mediebranschens innovationsförmåga”, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

”Det kan vara smärtsamt att ta in”

Många medieföretag nyttjar redan i dag AI och automation i någon form. Men omfattningen varierar. Tidiga områden är exempelvis att algoritmer prioriterar och personaliserar sajter och nyhetsflöden. Likaså att robotar skriver och publicerar mallad journalistik inom ”datatäta” områden som ekonomi och sport. AI kan även användas för annat löpande arbete som exempelvis bildbehandling, redigering, research.

Daniel Nordström, chefredaktör för Vestmanlands läns tidning, berättade under seminariet ”AI och journalistiken” på Lindholmen Science Park i oktober 2019 att inom Mittmedia har algoritmer visat sig mer framgångsrika än redaktörer just för att kurera merparten av nyhetssajternas startsidor. - Det kan vara smärtsamt att ta in och acceptera, men det är precis de resultaten vi ser. 

 - Det kan vara smärtsamt att ta in och acceptera, men det är precis de resultaten vi ser. 

Besökarna konsumerar fler inslag, fler digitala prenumerationer tecknas och färre sägs upp. Just det sistnämnda – att minska kundbortfallet – har mycket hög prioritet för de kommersiellt finansierade nyhetsföretagen. När den tidigare bärande annonsaffären reducerats kraftigt accentueras den digitala läsaraffären som en överlevnadsfråga.

- Det finns ett stort intresse hur mediehusen kan utveckla sitt nyttjande av data och AI-teknologi. Men att arbeta mer data- och AI-drivet kräver nya kunskaper, nya sätt att arbeta och nya tankemönster, inklusive eftertanke”, säger Martin Holmberg.

Mer framåtblickande journalistik

För journalistiken kan mer inslag av dataanalys- och AI-funktionalitet initiera ett tydligt skifte från mer tillbakablickande rapportering till en än mer framåtblickande  journalistik. Att på ett helt annat sätt förfoga över verktyg och processer för att analysera och hitta mönster i stora mängder information är en stor potential för research och nya journalistiska grepp och tjänster.

- För nyhetsmedier är förtroende ett kärnvärde. Därför är detta exempel på frågor och parametrar som är viktiga för medieföretag när AI-lösningar utvecklas

Samtidigt identifieras utmaningar med den nya teknologin. Utöver grundläggande och stora förtroenderelaterade frågor inom etik och utgivarskap, regelverk, integritet och källskydd, etcetera nyttjas även data och ny teknologi för att driva desinformation och plantera falska nyheter, något som kan få  stora konsekvenser på samhälle och demokrati. 

martin_holmberg.png- För nyhetsmedier är förtroende ett kärnvärde. Därför är detta exempel på frågor och parametrar som är viktiga för medieföretag när AI-lösningar utvecklas. Transparens är en viktig ingrediens, säger Martin Holmberg.

Lär mer om projektet här