Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå där Petter Beckman ...

... projektutvecklare på Direktpress i Stockholm, den mediekoncern som är nav i forsknings- och innovationsprojektet ”Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet”.
Bild: Direktpress

Vad är tanken med projektet och vad händer just nu?
Vi vill utforska hur journalistiska medier kan återta sin funktion som demokratiskt torg – eller "forum för debatt inom och mellan grupper", som det brukar heta  – vilket har ansetts vara en av journalistikens centrala uppgifter. Den funktionen har allt mer flyttats till sociala medier vilket kan ha bidragit till den polarisering vi ser. Jag tror vi kan göra oss nyttiga i många människors ögon genom att göra det som de nya medierna inte tycks klara: att erbjuda former för fler vettiga samtal som motverkar växande polarisering och främjar problemlösning. Just nu pågår en förstudie kring hur detta skulle kunna gå till konkret.

Vad blir nästa steg?
Inom ett par månader kommer projektet att ha underlag för att kunna gå vidare. Det här första steget är finansierat av Vinnova och planen är att söka finansiering även för ett andra steg. Då handlar det om att börja utveckla prototyper och nya lösningar och de samarbeten som behövs för att kunna genomföra idéer och innovation.

Direktpress har parallellt börjat testa nya journalistiska arbetssätt kring dialog ute i Stockholmsmiljöer. Berätta: vad gör ni i praktiken?
Vi prövar bland annat en samtalsmodell som vi kallar "Tunnelbanesätet". Vi har lånat ett par lösa tunnelbanesäten som vi åker runt med och ställer upp på torg, i parker och utanför köpcentrum i olika delar av Stockholm och bjuder in förbipasserande att sätta sig och föra samtal med varandra kring olika kontroversiella frågor: som exempelvis vad skjutningarna i förorterna eller vad segregationen beror på. Vi filmar samtalen, lägger upp dem på Youtube och skriver och publicerar i tidningen.

Varför testar ni detta? Vad är målet?
Vi vill visa det vi är övertygade om: att det är mycket lättare än många tror att prata om viktiga saker över åsiktsgränser om det görs på ett uppstyrt sätt. Vi vill också lyfta fram varför det är viktigt och meningsfullt att skapa utrymme för sådana samtal i vardagen.

Vilka reaktioner och vilket engagemang har ni mött?
I princip alla som deltagit på tunnelbanesätet har tyckt att det varit roligt och intressant. Flera säger att de saknar ett samtalsklimat där det går att prata på det sättet. Vi har mötts av nyfikenhet och tummen upp när vi lagt ut filmerna på nätet, men vi jobbar fortfarande med att lista ut hur vi ska kunna få dem mer spridda. Vi utvecklar också konceptet så att filmerna ska bli rappare och mer spännande att titta på.

Frågar ni vad människor eventuellt saknar för att vilja delta i offentliga debatten eller för att samtal om gemensamma frågor ska bli bättre och mer givande?
I de fokusgrupper vi intervjuar i projektet framgår det ganska klart att många misströstar om den digitala kommunikationen och efterlyser fler samtal ansikte mot ansikte. Det blir en utmaning att se hur vi kan ta med oss den insikten när vi utvecklar projektet.

Vad lär ni er och tror du att lärdomarna kommer att ge värdefulla impulser till huvudprojektet?
Experimenten bekräftar att många människor letar efter nya former för att prata. Vi lär oss att det är förvånansvärt lätt att skapa bra samtal. Människor är som regel väldigt redo att föra en balanserad och konstruktiv dialog, när de ges chansen. Vi lär oss också en hel del om hur man behöver skruva på presentationstekniken för att det även ska bli intressant för publiken. Allt detta kommer att bli nyttig och konkret input för huvudprojektet.

Vilken är Direktpress ambition och förhoppning?
Att kunna bidra till att utveckla lokala mediers roll som sammanhållande kraft i samhället. Just för att de jobbar nära och når ut brett så har lokala medier ett särskilt stort ansvar för att det offentliga samtalet ska fungera i vardagen. Hittar vi lösningar på detta som också kan spridas till andra bör det kunna stärka tilltron både till journalistiken och till demokratin.
 

ABC om projektet

  • ”Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet” utgår från så kallad Utmaningsdriven innovation, UDI.
  • Första stegets fokus är att utveckla idén och planera hur innovationen ska tas fram, testas och spridas. Tanken är att utveckla en nyskapande journalistisk dialogplattform.
  • Projektets parter är Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati. 
  • Projektet löper mellan april 2019 till och med december 2019.

 

Intervjuerna i tunnelbanesätet kan ses på Direktpress projektsida #ettsthlm