Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Konstruktiv dialog i nytt forsknings- och innovationsprojekt

Förnya dialogjournalistiken och utforska och utveckla nya digitala samtalsverktyg. Det är de centrala och offensiva ambitionerna i ett nytt forsknings- och innovationsprojekt som Medier & demokrati samverkar i.

Projektet – Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet – finansieras externt av Vinnova och utgår från så kallad Utmaningsdriven innovation, UDI. De fem parterna är Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati. Den första och aktuella projektfasen löper fram till årsskiftet 2019-2020.

Fokus utgår från mediernas demokratiska roll, vilket bland annat innebär att bidra till ett spänstigt och konstruktivt offentligt samtal. I ett alltmer fragmenterat medielandskap är det en roll som innebär både nya utmaningar och möjligheter. Såväl Demokratiutredningen som Medieutredningen pekade exempelvis på tilltagande polarisering som en riskfaktor för demokratin.

Fokus fram till årsskiftet är att vidareutveckla projektets idé och innovation och samtidigt planera hur innovationen ska tas fram, testas och spridas för värdeskapande användning. Fler parter kan också adderas till ett nästa steg. 

– Projektet innehåller ingredienser som är signifikativa för oss, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati. Medieinnovation, samhällsforskning och samverkan för konkret nytta.

Projektets parter

  • Direktpress med tillhörande nyhetswebb StockholmDirekt, ger ut 26 totaldistribuerade lokaltidningar i Storstockholm.
  • Ifrågasätt från Lund utveckla lösningar för digitala samtal och har en betydande del av Sveriges mediekoncerner som kunder.
  • RISE Interactive är ett statligt forskningsinstitut som i projektet arbetar med användarcentrerade metoder och interaktionsdesign.
  • Södertörns högskola strax söder om Stockholm har bland annat lokal journalistik som ett viktigt profilområde.
  • Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park är ett nationellt och neutralt forsknings- och innovationsprogram inom medieinnovation och samhällsforskning.