Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokrati öppnade projektportföljen

30-31 oktober arrangerade Göteborg Stad demokratidagar på Lindholmen. Medier & demokrati var inbjudet för att berätta om aktuella projekt där medieinnovation bidrar till demokratiutveckling. – Det är roligt att få tillfälle att sprida kunskaper från projekt vi samverkar i, säger Martin Holmberg, programansvarig.

Det var välfyllt på Lindholmen Conference Center när förtroendevalda och tjänstepersoner inom Göteborgs Stad möttes för demokratidagar, och Medier & demokrati deltog under första dagen. Programmet bestod dels av talare och presentationer för samtliga deltagare, dels av parallella seminariespår med rubrikerna Demokrati för unga, Dialog i ett nytt medielandskap och Medborgaren som medskapare. Medier & demokratis punkt inledde Dialog i ett nytt medielandskap.

– Jag berättade om Medier & demokrati som nationellt forsknings- och innovationsprogram och lyfte exempel på projekt vi leder, eller är involverade i, som innehåller inslag och resultat som bidrar till att vitalisera och stärka demokratin, säger Martin Holmberg.

De konkreta exempel på projekt som presenterades var:

  • Beta Borås, eller som projektet formellt heter: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik. Inriktningen är att identifiera och forma lokal samhällsjournalistik som är relevant och attraktiv i målgruppen 25-35 år.
  • Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018: Ett unikt projekt där ekosystemet mellan partier, väljare och medier kring lokala och regionala val studerats för första gången sedan 2006. Det vill säga för första gången efter att mobila revolutionen och sociala medier gjort kraftfull entré i medielandskapet och mediekonsumtionen.
  • Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet: Ett projekt där infallsvinkeln är att via nyskapande journalistiska grepp göra offentliga samtal mer givande och konstruktiva.
  • Kb Mosaik i Kristianstad och liknande lokaljournalistiska satsningar där medieföretag genom innovativ journalistik vill bidra till ökade kunskaper om samhället och på så vis väcka nyfikenhet och engagemang, och i förlängningen ge förutsättningar för ökat deltagande i demokratin. En målgrupp är människor som inte är uppvuxna i Sverige och därför saknar bakgrunds- och språkkunskaper för att kunna ta del av och ha nytta av traditionellt medieutbud.

Läs mer om  projekten

- Jag berättade även mer om AI Innovation of Sweden, som sedan februari i år drivs av Lindholmen Science Park. AI Innovation of Sweden är ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom articifiell intelligens - en fråga som numera engagerar medieaktörer inom det snabbt växande området. Detta är även ett arbete som också det innehåller demokratiska dimensioner, säger Martin Holmberg.