Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om oss

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram inom medie- och demokratiutveckling. Programmets vision är att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Det sker genom att vara en attraktiv och experimentell utvecklingsmiljö där medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner tillsammans driver innovation och forskning som tar fram och sprider nya kunskaper, nya arbetsmetoder, tjänster och verktyg. Samverkan sker i unika laborativa testmiljöer med Lindholmen Science Park som neutral bas.

Medier & demokratis utgångspunkt är den historiska omvandling som präglar medielandskapet. Digitaliseringen har revolutionerat möjligheterna att producera, publicera och konsumera medieinnehåll och de traditionella publicistiskt drivna medierna har inte längre samma dominerande och samlande roll.

Vilka effekter – positiva som negativa – får den förändringen för journalistiken, medierna, medborgarna och til syvende og sidst demokratin? Just gränssnittet medie- och demokratiutveckling är ett område där Sverige redan för 250 år sedan gick i bräschen. Då med att anta världens första tryckfrihetsförordning.

Medier & demokrati etablerades som program sommaren 2017. Men innan dess hade förberedelser pågått under flera år.

Här följer några av processens milstolpar:

  • 2014: Initiativet föddes. Aktuell svensk medieforskning kartlades.
  • 2015: Lindholmen Science Park arrangerade öppna workshops mellan mediebranschen och akademin.
  • 2016-2017: Förstudieperiod finansierad av Västra Götalandsregionen.

Programmets leds av Lindholmen Science Park och grundfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Satsningen stöds också av bland andra Sveriges kommersiella medier inom Tidningsutgivarna (TU), public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio, Sveriges ledande medieakademier som Göteborgs universitet, Jönköping University, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Södertörns högskola. Därtill av internationella aktörer som Nordicom, den globala branschorganisationen WAN-IFRA samt i Norge av utvecklingsnätverket NxtMedia och bransch- och utgivarorganisationen Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 

Styrgruppen består av följande medlemmar:

Jonathan Falck, ordförande, senior rådgivare Medier & demokrati
Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna
Anette Novak, direktör och chef för Statens medieråd
Robert Olsson, Strateg/Senior Editor SVT
Ulrika Andersson, docent i journalistik och medier, och forskningsledare vid SOM-institutet
Bengt Johansson, professor Göteborgs universitet
Martin Svensson, Co-director, AI Innovation of Sweden
Martin Holmberg, programansvarig, Medier & demokrati

För mer information kontakta:

Martin Holmberg, Programansvarig, Medier & demokrati
Lindholmen Science Park
+46 (0)31-764 70 61
+46 (0)705-62 40 93
martin.holmberg@lindholmen.se