Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt & forskning

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram. Medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner samverkar i undersökande och experimentellt designade projekt. Nedan listas aktuella och avslutade projekt som Medier & demokrati leder eller är engagerade i.

Pågående projekt

 • Medieborgare i nyhetsskugga Läs mer

  Senaste decennierna har forskning pekat på att fler medieanvändare sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik. En trend som kan få betydelse för delaktigheten i samhället och för medierna som en demokratins stöttepelare. I projektet ”Medieborgare i nyhetsskugga” fördjupar Ulrika Andersson, medieforskare vid Göteborgs universitet och forskningsrådgivare inom Medier & demokrati, därför kunskapen om hur sällananvändare i åldern 20-35 år exponeras för samhällsjournalistik. 

 • Automatiseringen av journalistiken Läs mer

  Innovation, samarbete och knowledge management vid implementering av AI i nyhetsföretag. 

 • Kb Mosaik: ett journalistiskt drivet integrations- och demokratiprojekt Läs mer

  I Kristianstad konstaterade den dominerande nyhetsaktören – Kristianstadsbladet – att staden växte men att en väsentlig andel av de nya invånarna saknar förutsättningar att följa och lära om samhället som konsumenter just av Kristianstadsbladet. Något som försvårade för tidningen att spela en roll i den lokala demokratin. 

 • Mosaik Läs mer

  Gota Media äger och driver även VXO Media med Växjö som huvudort. I april 2018 etablerade VXO Media en tangerande satsning till koncernsyskonet Kb Mosaik (se ovan). Satsningen heter Mosaik och drivs utöver VXO Media av Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun. Huvudfinansiär är Arbetsförmedlingen.

 • Svenskt språkdatalabb Läs mer

  I AI-projektet Svenskt språkdatalabb, som drivs av AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park, deltar tre medieföretag: Gota Media, Hall Media och Ifrågasätt.

Avslutade projekt

 • Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet Läs mer

  Projektets parter är mediekoncernen Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati.  Infallsvinkeln är att utveckla en nyskapande journalistisk dialogplattform – för att i nästa steg kunna bygga en prototyp – där journalistik och samtalsformer bidrar mer konstruktivitet och mindre polarisering.

  Projektet löpte mellan april 2019 till och med december 2019.

 • Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018 Läs mer

  Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar lokala och regionala valrörelser? Det studerade Medier & demokrati tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns högskola i det unika forskningsprojektet ”Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018”. Projektet löpte mellan maj 2018 till och med september 2019.

 • Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt Läs mer

  Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under 2018 undersökte en särskild testredaktion på Borås Tidning svar på frågan.

 • Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2 Läs mer

  Vilken lokal samhällsjournalistik engagerar 25-35-åringar, och hur beredd är målgruppen att betala för att konsumera den? Mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 drivs andra steget av det unika och uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.