Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Future of Democracy Summit - 2022

13 juni 2022 (Hela dagen)
Helsingborg
Framtiden för demokratin har kanske aldrig varit en mer brännande fråga än idag. I Ukraina slåss människor för sin frihet, i Ryssland stryps det fria ordet helt och här i Sverige ökar oron för vår egen säkerhet. Hur väl rustat står Sverige inför cyberhot och påverkanskampanjer?Hur utsatt är vår demokrati och kan vi nyttja modern teknik till att stärka den? Vid sidan av den akuta situationen i världen behöver Sverige fortsätta utvecklas och moderniseras.

Kan ny teknik lösa bristen på arbetskraft i välfärden? Kan vården bli säkrare med mer delad data? Blir skolan mer demokratisk med digitala verktyg?Är det bra att myndigheter bygger ett eget moln? Hur tas medborgarna i anspråk och hur blir utvecklingen transparent och demokratisk? 

Samhället går också i otakt. Samtidigt som Sverige har producerat fler succébolag inom tech per capita än Silicon Valley så pekar rapport efter rapport på att det offentliga Sverige halkar efter.

Vad kan vi göra för att krympa gapet? Hur gör vi det på ett demokratiskt hållbart sätt? Och vad vill politiken med tekniken? Avgörande framtidsfrågor som kommer att definiera vårt samhälle och som måste diskuteras. 

Den 13 juni samlar vi Sveriges bästa samhällsbyggare, ledare från näringsliv, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och företrädare för de riksdagens partier för att tillsammans hitta nya vägar framåt. Formen är rundabordssamtal där målet inte är att hitta alla svar, utan snarare att  identifiera möjligheter och utmaningar för framtiden.

Arrangeras av Future of Democracy.