Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram. Medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner samverkar i undersökande och experimentellt designade projekt. Nedan listas aktuella och avslutade projekt som Medier & demokrati leder eller är engagerade i.

Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt

Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under perioden 1 mars till och med 30 september 2018 söker en särskild testredaktion på Borås Tidning svar på frågan.

Utöver Borås Tidning och Medier & demokrati deltar även RISE Interactive och Södertörns högskola i det unika forsknings- och innovationsprojektet.

Testredaktionen jobbar helt självständigt i förhållande till Borås Tidnings övriga redaktion. Däremot är BT:s chefredaktör och ansvarig utgivare för Beta Borås.

– Det experimentella upplägget är ganska ovanligt inom medieforskningen, som annars mest står vid sidan av och tittar på. Genom att följa det försök som görs vid Borås Tidning kan vi få veta mer både om hur nya former av lokal samhällsjournalistik kan utvecklas och hur publiken reagerar, säger professor Gunnar Nygren vid Södertörns högskola.

Projektets ekonomiska ram är drygt 3,5 miljoner kronor varav drygt 2,1 miljoner finansieras externt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bidrar med 1,2 miljoner och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse med 950 000 kronor. 

Övrig finansiering är egna insatser från de fyra projektpartnerna.

Resultaten av projektet kommer presenteras under och efter projektets skarpa fas i form av rapporter och seminarier.

Beta Borås hemsida

 

Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018?

Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar lokala och regionala valrörelser? Det studerar Medier & demokrati tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns Högskola under 2018.

Vilka effekter det digitala medielandskapet har på svenska valrörelser finns färsk forskning på, men bara på nationell nivå. 

Inte sedan 2006 har luppen lagts på de lokala och regionala valen, vilket i sammanhanget var en annan tid.

Forskningsprojektet – finansierat av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse i Karlstad med 1458 000 kronor – belyser bland annat följande frågor:

  • Hur har de traditionella mediernas bevakning förändrats?
  • Vilken betydelse har de nya hyperlokala medierna?
  • Vilka skillnader kan vi se mellan olika typer av kommuner/landsting/regioner? 
  • Vad betyder sociala medier i relation till traditionella medier med professionell journalistik?
  • Hur relaterar traditionella medier till de sociala mediernas plattformar?
  • Var finner medborgarna sitt underlag för ställningstagandet i de lokala/regionala valen?

Resultaten av projektet kommer presenteras under våren 2019 i form av rapporter och seminarier.

 

Kb Mosaik: ett journalistiskt drivet integrations- och demokratiprojekt

I Kristianstad konstaterade den dominerande nyhetsaktören – Kristianstadsbladet –att staden växte men att en väsentlig andel av de nya invånarna saknar förutsättningar att följa och lära om samhället som konsumenter just av Kristianstadsbladet. Något som skulle försvåra för dem att spela en roll i den lokala demokratin. 

Resultatet blev att tidningen under vintern 2016 med stöd av Sparbankstiftelsen 1826, Kristianstads kommun, AB Kristianstadsbyggen och Arbetsförmedlingen startade satsningen Kb Mosaik. I nuläget är den finansierad till och med mars 2019 och även Östra Göinge kommun har tillkommit som partner.

Kb Mosaik är en helt egen produkt – distribuerad tio gånger per år som som papperstidning – och dagligen digitalt.

Utgångspunkten är att presentera och utveckla en journalistik nyttig och intressant för läsare som är nya i Kristianstad med omnejd och som än inte äger språket och lokala förkunskaper för att ledigt och användbart kunna ta del av Kristianstadsbladet. 

Kb Mosaiks pappersupplaga ökade under första året från 4 500 exemplar till 18 000 per utgivning.

Kristianstadsbladet ägs av Gota Media, som under våren 2018 etablerar en liknande satsning i Växjö. Den heter Mosaik och drivs av Smålandspostens systerbolag VXO News, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen och Växjö kommun.

Medier & demokrati samverkar med Gota Media kring båda projekten, vilka kan beskrivas som två experimentella testmiljöer. Framför allt är Medier & demokrati engagerat för att stimulera forskning kring satsningarna.

Medier & demokrati har även skrivit en rapport om Kb Mosaik.

Rapporten om Kb Mosaik hittar du för nedladdning här  

 

Journalistik & medborgardialog när alla är uppkopplade

I Bräcke utanför Östersund startade Mittmedia – Länstidningen och Östersunds-Posten – ett projekt, eller en lokal testmiljö om man så vill, för att pröva och analysera hur journalistik, medborgardialog och lokala mediehus roll kan utvecklas när samtliga hushåll i ett samhälle digitaliserats via fiber.

Medier & demokrati bjöds in att följa projektet redan 2016 och den dialogen har fortsatt. Men konkret samverkan inom testmiljön har dock inte etablerats. Däremot har Medier & demokrati bidragit med idéer och engagerar sig för eventuell mer aktiv samverkan i framtiden.