Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Svenskt språkdatalabb

I AI-projektet Svenskt språkdatalabb, som drivs av AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park, deltar tre medieföretag: Gota Media, Hall Media och Ifrågasätt.

För oss är det av stort värde att samverka med nya aktörer och få ta del av annan AI-kompetens än den vi själva har, säger George Grönwald, redaktionell utvecklingschef för Hall Media.

AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och
forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet är att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. 

Svenskt språkdatalabb är ett av åtta svenska datalabbsprojekt som Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet – nu investerar i. Syftet är att stimulera och utveckla tillgången till data, som i sin tur ger vassare möjligheter att driva innovation utifrån just data och AI.
 
För mediebranschen är Svenskt språkdatalabb – fritt översatt ska articifiell intelligens tränas i svenska – en språngbräda för att utveckla AI- och språkbaserade medietjänster.

Projektet löper till juni 2021 och omsluter 3,8 miljoner kronor varav hälften finansieras av Vinnova. 
Centrala aktörer är bland andra Recorded Future, Gavagai, Talkamatic och Språkbanken. 

Läs mer om projektet
Läs mer om AI Innovation of Sweden