Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2

Vilken lokal samhällsjournalistik engagerar 25-35-åringar, och hur beredd är målgruppen att betala för att konsumera den? Mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 drivs andra steget av det unika och uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

Projektets parter är Borås Tidning, Södertörns högskola, RISE Interactive, Gota Medias utvecklingsteam och Medier & demokrati. Medier & demokratis roll är den övergripande projektledningen och kunskapsspridning.

25-35-åringar är en svårflirtad målgrupp vars mediekonsumtion och mediemix är en stor utmaning för publicistiskt drivna nyhetsmedier. Men den självständiga testredaktionen Beta Borås vid Borås Tidning lyckades i projektets första steg hitta nycklar till engagemang och uppskattning och därmed till en lokal samhällsjournalistik som på många sätt skiljde ut sig från det forskare tidigare observerat. Beta Borås fokuserade på sakfrågor, satsade mer på folkbildning och använde sig av nya och kreativa publicerings- och berättarformer där texter, ljud, bild och video blandades. 

– Hur man når den här åldersgruppen med relevant samhällsjournalistik är en av de viktigaste frågorna för hela mediebranschen just nu, konstaterar Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.

I det andra steget testas och vidareutvecklas arbetsmetoder, erfarenheter, digitala verktyg och berättarformer direkt i Borås Tidnings journalistik och egna kanaler. Det innebär att målgruppens intresse och konsumtion kan mätas mer träffsäkert, och i en helt annan omfattning, tack vare större utbud av kvalitativ trafikdata.

– Jag tror att steg 2 kan ge mediebranschen och forskningen mer kvalitativ, fördjupad kunskap om målgruppens syn på lokaljournalistik. Men också mer kunskap om redaktionella förändringsprocesser och vilka utmaningar som finns i dem, säger Maria Zuiderveld forskare på Södertörns högskola som analyserade testredaktionens journalistik i Beta Borås 1.

Nytt är även att försöka testa och analysera målgruppens betalningsvilja för lokal samhällsjournalistik och parallellt fortsätter projektet att analysera hur publicering via sociala medier kan länkas samman med publicering i mediehusens egna digitala plattformar. Det är viktigt inte minst för att utveckla hållbara affärsmodeller.

Projektet har en ekonomisk ram på 2,9 miljoner kronor. 1,5 miljoner finansieras av externa medel från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse och Gota Media. 
Övrig finansiering är insatser från projektets parter.

Kopplat till projektet studeras – i en mer begränsad omfattning – projektet 24/7 vid TTELA. 24/7 är delvis inspirerat av Beta Borås. Målgruppen är också yngre vuxna och utgångspunkten är att skarpt testa och utveckla ett nytt lokalt innehåll som är sant, relevant, trovärdigt och tillgängligt digitalt dygnet runt, alla dagar i veckan.