Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitaliseringen och demokratin

Hur stärks demokratiska perspektiv inom samhällets accelererande digitalisering, och hur stimulerar innovation demokratins utveckling? Kring de framtidsfrågorna initierar Medier & demokrati och AI Sweden ett nytt nationellt initiativ, vars anslag är brett men uppgiften spetsig: att lyfta, belysa och driva frågor kring digitalisering och demokrati ur ett medborgarperspektiv.

Den första planerade publika aktiviteten är en nationell tvärsektoriell konferens, och målet är under andra halvan hösten 2021. Syftet är att öka samverkan mellan sektorer för att dels accelerera digitaliseringen av samhället utifrån tanken att skapa livskvalitet för medborgaren, en effektiv och rättssäker offentlig sektor samt ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Dels utifrån tanken att parallellt upprätthålla och stärka demokratiska värden.

Primära målgrupper för konferensen är näringsliv, offentlig sektor, folkvalda, akademi och civilsamhället, och konferensen ska arrangeras i samverkan mellan aktörer ur ovan nämnda kategorier.
Utöver Medier & demokratis och AI Swedens arbete externfinansierar Västra Götalandsregionen – Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden – projektet i dess pågående fas som sträcker sig till och med februari 2021.