Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lokal demokrati i en global värld

I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar nyhetsmedier och bibliotek experimentellt om och hur nya former av samverkan kan stärka lokal nyhets- och kunskapsförmedling och invånarnas medie- och informationskunnighet.

Bibliotek och nyhetsmedier är två nyckelingredienser i demokratins DNA och utveckling. Parallellt verkar bibliotek och nyhetsmedier i ett informations- och medielandskap i historiskt snabb förändring. De har i så motto en gemensam utmaning: att utvecklas i takt med nya möjligheter och invånarnas och publikens behov och efterfrågan. I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar lokala bibliotek och lokala nyhetsmedier i Västra Götaland hur de utifrån sina respektive roller, men i nya former av samverkan, ytterligare kan stärka:

  • Lokal kunskaps- och nyhetsförmedling.
  • Lokal folkbildning och opinionsbildning.
  • Invånarnas medie- och informationskunnighet.

I projektet deltar, utöver Medier & demokrati, följande aktörer:

  • Biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg.
  • Borås Tidning, Falköpings Tidning och TTELA.
  • Södertörns högskola.
  • Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

”Lokal demokrati i en digital värld” omfamnar lokalt separata, men till helheten komplementära delprojekt. Inriktningen är publika aktiviteter med innovativ profil. Södertörns högskola leder projektets följeforskning.

Projektet, som löper mellan 1 januari 2022 till och med 31 mars 2023, omsluter nästan 1,3 miljoner och medfinansieras – utöver parternas insatser – av Västra Götalandsregionens kulturnämnd med 600000 kronor.