Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Young citizens and the quality of news Construals, Emotions and Strategies

Projektet har experimentell design och undersöker hur yngre nyhetskonsumenter ser på kvalitet genom att mixa intervjuer med ögonrörelsestudier och mätning av känslor. Forskningsprojektet leds av Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet i Kalmar och syftet är att öka kunskapen om hur just yngre – åldrarna 18 till 25 år– ser på kvalitet inom nyhetsjournalistiken.

Vilken typ av nyhetsmedier gruppen använder – och hur – har både bransch och forskare
relativt god kläm på. Likaså vad målgruppen vill konsumera mer av och hur
nyhetsjournalistiken presenteras. Däremot är det betydligt mer outforskat hur gruppen
användare faktiskt reagerar känslomässigt i förhållande till olika nyheter, och hur känslor ger
ett uttryck för hur kvaliteten bedöms.

– Forskarsamhället har på senare år insett att känslomässiga reaktioner på medieinnehåll är
en viktig aspekt. Däremot är just den biten lite svår att mäta. Vårt projekt testar ett möjligt
sätt, som potentiellt kan bana vägen för bättre förståelse för hur människor bedömer kvalitet
när de tar del av nyheter. Detta är viktigt att få bättre kunskap om såväl för branschen, som
för demokratins framtid i en medialiserad tidsålder
, säger Kristoffer Holt, professor och
forskningsledare.

Övriga parter är Fojo och Medier & demokrati och projektet löper till och med december 2023. Under hösten 2023 ska projektets resultat spridas och det är i den fasen Medier & demokrati, som samverkansplattform, har en nyckelroll. Bland annat planeras en Medier &demokrati-rapport och seminarier/webbinarier.

Projektets finansiärer är Barometernstiftelsen med 1,4 miljoner kronor och kunskapsmiljön
”Ifrågasatt demokrati” vid ”Linnéuniversitetet med 285 000 kronor.