Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI Innovation of Sweden öppnat

Nu är det öppnat: nya nationella centret för forskning och innovation inom articifiell intelligens – AI Innovation of Sweden. Lindholmen Science Park står som värd och under våren planerar Medier & demokrati ett första AI-seminarium tillsammans med mediebranschen.

Målet med AI Innovation of Sweden är att bli en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus är att accelerera tillämpningen av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt. Över 40 företag och organisationer inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet har anslutit sig från start – och fler väntas. 

Huvudfinansiär är Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet – och så här beskrivs satsningen av generaldirektör Darja Isaksson:

– Sverige behöver kraftsamla på forskning och innovation inom AI för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och våra möjligheter att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället.

Medier & demokrati och mediebranschen har inlett planeringen av ett första gemensamt AI-seminarium.
– Vi har mött ett enormt engagemang från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Det ger oss nu möjligheten att etablera en substantiell och värdefull resurs för Sverige. Vi är övertygade om att även mediebranschen kan dra både stor nytta och bidra till utvecklingen av den acceleration vi ser av praktisk AI-tillämpning, säger Martin Svensson, Co-director för AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Värd är Lindholmen Science Park. Läs mer på ai.se

ai_grupp_1.jpg
AI Innovation of Sweden består nu av mer än 40 partners.