Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Beta Borås är live

Medier & demokratis testredaktion på Borås Tidning – Beta Borås – är nu live. Det betyder att verksamheten är i full gång med nya publiceringar präglade av experimentell journalistisk utveckling.
Beta Borås testredaktion, fr v Jonathan Oscarsson Dahlén, Kristoffer Lidén, Frida Dam Bergstedt och Madeleine Bengtsson.

– Det känns jätteskönt att vara igång och att hela redaktionen är på plats. Nu kan projektet verkligen börja på riktigt, säger redaktör Frida Dam Bergstedt.

Beta Borås är en testredaktion med fyra projektanställda medarbetare på Borås Tidning. Redaktionen jobbar helt självständigt i förhållande till övriga tidningen och utgör kärnan i forsknings- och innovationsprojektet Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

5 april gick satsningen live – helt enligt tidplan – och uppdraget är att i experimentell anda utforska vilken lokal samhällsjournalistik och vilka debattformer som attraherar och engagerar målgruppen 25 till 35 år. 30 september avslutas den skarpa fasen av projektet.

– Känslan är som sagt jättebra. Samtidigt upplever vi ett visst obehag. Kanske finns de som tror att vi redan nu kan presentera färdiga, nya lösningar? Så är det förstås inte alls. Det är istället nu allt startar på allvar, säger Frida Dam Bergstedt.

Från Facebook till Youtube

Beta Borås finns på Borås Tidnings sajt, bt.se. Den som går in på bt.se/betaboras/ möter inte ett traditionellt flöde av artiklar och andra inslag, utan Beta Borås hemvist är uppdelad i övergripande kategorier. Därtill utgår Beta Borås än så länge från fyra andra digitala plattformar: Facebook, Instagram, Soundcloud och Youtube.

– Det är ett av våra första test; att se webbsidan som en databas. Den är mer anpassad för att söka upp innehåll än ett flöde där användaren får nyheter till sig. Vårt flöde kommer istället – åtminstone till en början – att finnas på de andra digitala plattformarna, säger Frida Dam Bergstedt.

Parallellt med testredaktionens experimentella arbete följer forskare från RISE Interactive och Södertörns Högskola projektet. Hittills främst via intervjuer med fokusgrupper och workshops.

beta_boras_2.png

Beta Borås testredaktion Madeleine Bengtsson, Jonathan Oscarsson Dahlén, Frida Dam Bergstedt och Kristoffer Lidén ser med spänning fram emot det kommande arbetet.

 

Följ Beta Borås på sociala media:

Facebook

Instagram

Youtube

Soundcloud

 

ABC om Beta Borås

  • Beta Borås är en testredaktion i forsknings- och innovationsprojekten Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.
  • Projektet leds av Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park och övriga samverkanspartners är Borås Tidning, RISE Interactive och Södertörns Högskola.
  • Projektet pågår under hela 2018. Testredaktionens skarpa fas avslutas emellertid 30 september.
  • Testredaktionen består av fyra medarbetare som projektanställts av Borås Tidning specifikt för forsknings- och innovationsprojektet.
  • Utöver de fyra parterna ovan finansierar Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse projektet med totalt 2 150 000 kronor.