Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Demokratin och medierna

Tillsammans med akademi, näringsliv och offentlighet vill Lindholmen Science Park ta ett samlat grepp för att skapa ett svenskt forskningskluster för mediaområdet. Projektet Media Arena för Radikala Innovationer ska undersöka hur demokratin förändras när medielandskapet förändras.

Medierna utgör en viktig del av den demokratiska infrastrukturen. Det framgår i Framtidskommissionens slutrapport från 2013. Rapporten lyfter även fram de utmaningar som förändringarna i medielandskapet innebär.

”En utmaning handlar om risken för ökade kunskapsklyftor. En andra om risken för ökade deltagandeklyftor, och en tredje handlar om risken för ökad polarisering av åsikter och verklighetsuppfattningar. En fjärde utmaning handlar om att de gemensamma offentliga arenorna både krymper och blir färre; betydelsen av nischmedier ökar medan antalet massmedier blir färre samtidigt som färre människor använder sig av de medier som når flest.”

Under våren 2014 arbetar vi med att ta fram ett detaljerat förslag till inriktning, relevanta forskningsfrågor, struktur och behov av finansiering.

Vill du veta mer? Kan vi göra mer? Ta gärna kontakt med Martin Svensson, projektledare Media Arena

Samarbetspartners

Internationella samarbetspartners: NextMediaNxtMedia