Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Den lokala journalistikens framtid i nytt webbinarium

Den lokala journalistiken växer sig starkare. Men utmaningarna är många och stora. Fyra av dem är i fokus i ett nytt webbinarium från Medier & demokrati. Här kan du ta del av mediechefers och medieforskares diskussioner.

Webbinariet har rubriken ”Lokaljournalistiken vinner terräng – möjligheter och utmaningar”, och spelades in den 17 februari. Utgångspunkt är den rapport, ”Den lokala journalistikens återkomst”, som Medier & demokrati publicerade den 9 februari.
I rapporten beskriver och analyserar medieforskarna Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik vid Södertörns högskola, och Carina Tenor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, läget för den lokala journalistiken och det faktum att den har vuxit sig allt starkare under senare år.
De båda är också med i webbinariet och ger inledningsvis en kort översikt av rapportens olika avsnitt. Men i centrum för webbinariet står fyra av de många tuffa utmaningar som Gunnar Nygren och Carina Tenor har listat och som mediebranschen står inför: 

  • Hur kan den lokala journalistiken än bättre knyta an till det lokala samhället? 
  • Hur ska de lokala journalisterna kunna vara tillräckligt nära lokalsamhället, men samtidigt ha professionell kritisk distans?
  • Hur kan de stora mediekoncernerna balansera mellan stordriftsfördelar och lokal förankring?
  • Hur kan de lokala medierna bevara sin självständighet gentemot det politiska systemet, inte bli beroende av politiska beslut om olika former av mediestöd?

Dessa utmaningar diskuterar Gunnar Nygren och Carina Tenor med fyra redaktionella ledare som dagligdags arbetar med lokal journalistik: Alisa Bosnic, kanalchef på P4 Uppland, Cecilia Frisk, chefredaktör för TTELA, Daniel Nordström, chefredaktör för VLT, och Mikael Rothsten, publicistisk chef på NWT Media.
Moderator för webbinariet är Jonathan Falck, senior rådgivare Medier & demokrati.

Här kan du se hela webbinariet: