Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

”Det har varit en fantastisk respons”

För en dryg månad sedan var urpremiären av Future of democracy Summit på Lindholmen Science Park. Hur har tankarna gått hos projektledare Karin Hübinette sedan dess, och vad händer härnäst?
Event med talare på scen
Bild: Lindholmen Science Park

– Vi har precis sammanställt allt material från mötet och publicerat det på vår hemsida, futureofdemocracy.se/summit Där kan man både hitta alla intervjuer och keynotes och dels sammanfattande anteckningar från rundabordssamtalen.

Det var två intensiva dagar. Särskilt för dig med den kombinerade rollen projektledare och moderator. Vilka reaktioner har du mött efter Future of democracy?
– Det har varit en fantastisk respons, jag har nog aldrig varit med om något liknande. Deltagarna beskrev mötet som ett av de bästa de varit med på, nu låter det otroligt, men så har det faktiskt låtit.

Vilken är din bedömning varför responsen blivit som den blivit? Vad var det summiten satte fingret på och är det något särskilt i upplägget som deltagarna lyft fram alldeles särskilt?
– Jag tror det beror på några tydligt identifierbara saker, för det första tror jag att formen med öppna, utforskande rundabordssamtal, utan press på att leverera färdiga svar var en nyckelfaktor till framgång. Att ledare samlas tvärsektoriellt och verkligen får tid att diskutera avgörande och spännande framtidsfrågor verkar inte tillhöra vanligheterna. Jag tror också att ämnet i sig, digitalisering/AI och demokrati inte brukar diskuteras så här strukturerat. Till det hade vi turen att få dra nytta av post-covid effekten, människor hade helt enkelt inte fått träffas på länge och det fanns helt klart ett uppdämt behov av social samvaro. Den effekten kan man nog inte räkna med flera gånger, men tur för oss just här! Det var faktiskt flera personer som sa till mig "Jag har arbetat med den här personen i ett halvår, vi har aldrig träffats förrän i dag!"

Vad satte dagarna igång för nya tankar hos dig?
– Att ämnet är engagerande och viktigt, men samtidigt komplicerat. Fler personer behöver förstå både utmaningar och möjligheter och engagera sig i utvecklingen framåt.

Något påtagligt som du trots allt tycker Future of democracy saknade?
– Närvaron av politiker! Vi hade bjudit in representanter från alla riksdagens partier, ingen kom. Man kan tycka vad man vill om det, för mig är det viktigaste att se framåt och göra allt för att öka förståelsen och engagemanget hos våra folkvalda. Ytterst handlar det här om hur vi vill att vårt samhälle ska se ut, en demokratifråga som det självfallet finns olika politiska svar på. Vi väntar med spänning på dem. 

Teknologin i sig är inte svaret, utan möjliggör olika vägar. Vilka de är behöver vi bestämma tillsammans, det är en demokratifråga. För att vi ska nå dig, behövs politiskt engagemang.

Påminn läsarna: vad var och är ambitionen med initiativet? 
– Det handlar just om att tydliggöra vilka möjligheter och utmaningar som kommer med digitaliseringen och AI. Hur kan det påverka dig och mig som individer, vilken vård, utbildning, transportmöjligheter, arbetstillfällen kan växa fram och försvinna? Hur säkras integritet och inkludering för medborgarna samtidigt som Sverige fortsätter utvecklas genom företagens konkurrenskraft. Teknologin i sig är inte svaret, utan möjliggör olika vägar. Vilka de är behöver vi bestämma tillsammans, det är en demokratifråga. För att vi ska nå dig, behövs politiskt engagemang.

Hur har arbetet fortsatt efter 21 oktober?
– Sammanställningen av materialet har varit en stor uppgift. Målet har hela tiden varit att göra innehållet tillgängligt för alla, nu är vi äntligen där!

Finns det redan någon konkret att säga om Future of democracys fortsättning och framtid?
– Vi arbetar nu för att uppstå igen i samband med H22, det stora evenemanget i Helsingborg i juni nästa år. Men självfallet vill vi att frågorna diskuteras på många olika sätt och ställen innan dess. Jag hoppas att det vi hittills har bidragit med kan inspirera andra och att vi kanhitta sätt att samverka med fler aktörer.

Till sist: under slutspurten före dagarna i Göteborg fick du frågan vad du trodde om
nattsömnen efter 21 oktober. Hur blev den?

– Haha! Jag somnade som en klubbad säl, nej förlåt, det var ingen politiskt korrekt liknelse. Somnade som efter en evighetslång talmansrunda. Lät det bättre?

ABC om Future of democracy

  • Initiativet startades och leds av AI Sweden och Medier & demokrati.
  • Samverkan sker med Kommittén Demokratin 100 år, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,
    Göteborgs universitet, Malmö Universitet, Myndigheten för digital förvaltning, Telenor, Västra Götalandsregionen, Lindholmen Science Park och International Think Tank, som ingår i Medier & demokrati.
  • Extern medfinansiering har beviljats av Västra Götalandsregionen.
  • Syftet är att tvärsektoriellt samtala om hur digitalisering, teknologisk omvandling och AI kan nyttjas på ett demokratiskt hållbart sätt.
  • Adressen till hemsidan: futureofdemocracy.se
  • Samlat material från summiten 20-21 oktober finns på futureofdemocracy.se/summit