Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

”Djungeltrumman vittnade om att folk var peppade”

Medier & demokratis valårsprojekt – ”Lokal demokrati i en digital värld” – fortsätter att arrangera lokala aktiviteter på temat demokrati, journalistik och medier. 7 maj fyllde Biblioteken i Falköping och Falköpings Tidning bibblan i Floby. Inför mötet hade bland annat elevrådet på Floby skola samlat in 40 förslag på satsningar som kunde lyftas i samtalet mellan lokala politiker och engagerade ortsbor.
Samtalet leddes av Börje Andersson, nyhetsredaktör på Falköpings Tidning. I panelen deltog kommunalrådet Adam Johansson, oppositionsrådet Ingvor Bergman, lokala handlaren Håkan Persson och relativt nyinflyttade Flobybon Sofia Czerkinsky. Bild: FT

Hallå Patricia Svensson, chefredaktör på Falköpings Tidning. Vad är din spontana känsla efter panelsamtalet under Framtidens Floby?
– God! Jag ser evenemanget som en framgång. Det är inte lätt att locka människor till den här sortens evenemang en lördag eftermiddag när solen skiner, men lokalen blev ändå full. Än en gång påminns vi om hur oerhört viktigt det är, både rent demokratiskt och för varumärkets skull, att jobba superlokalt och vara på plats också i de mindre orterna i våra kommuner.

Vilken respons har ni fått?
– Man blir alltid glad när det inte bara är tidningens redaktion som sprider informationen om ett kommande evenemang – så var det i det här fallet. Jag har sett lokalbor dela våra artiklar om debatten och det ser jag som en signal om att vi satsat rätt. Via panelen som deltog kände vi också att det fanns intresse för vår satsning, djungeltrumman vittnade om att folk var peppade.

Utöver inbjudna lokalpolitiker. Vilka deltog mer i samtalet?
– Vi valde att ha en mindre panel för att få till ett samtal snarare än politisk debatt. Så utöver två representanter från den styrande koalitionen respektive oppositionen deltog den lokala Ica-handlaren Håkan Persson och Flobybon Sofia Czerkinsky, som sedan flytten till orten i november engagerat sig för mer nätverkande i Floby. 

Var det svårt att få dem att ställa upp?
– Inte alls. Alla tackade ja i princip direkt. 

Vad var samtalets kärna? Kommande heta valfrågor i Floby?
– Vi försökte fokusera på framtidsfrågor och ortens styrkor och möjligheter. Mycket handlade om vad Flobyborna vill och undrar över kring satsningarna på deras samhälle. Vi ville inte styra innehålletalltför mycket själva och bad därför, via en chatt på Falköpings Tidnings sajt, om invånarnas input. Mest imponerade elevrådet på Floby skola som gick runt bland eleverna och samlade ihop 40 förslag på förbättringar som vi kunde lyfta i samtalet. 

Jag stärks i övertygelsen patricia_svensson.pngom hur viktigt det är att 
jobba utåtriktat på plats

– Patricia Svensson, chefredaktör

 

Vilka frågor är det som lyfts och varför?
– Om det blir valfrågor eller inte är svårt att säga, men mycket kretsade kring styrkorna och svagheterna med Flobys geografiska läge som stationsort. Det ger bra pendlingsmöjligheter men drar också med sig en del brottslighet. Under debatten lovade politiken en satsning på stationsområdet, för att göra det tryggare och trivsammare. Kanske blir det en valsnackis?

”Lokal demokrati i en digital värld” väcker nyfikenhet på andra håll i Sverige. Så här långt: hur uppfattar du projektet så här långt? Vad innebär samverkan mellan er och biblioteken i Falköping?
– Det är spännande men ovant för en nyhetsförmedlare att inte jobba helt på egen hand. Vi jobbar båda med fokus på lokal demokrati, men på olika sätt och diskussionerna här har varit spännande och projektet har inte mist inneburit att vi knutit nya kontakter. Samtidigt jobbar en kommersiell nyhetsaktör och bibliotek knutna till kommunal förvaltning väldigt olika. Det är och har varit intressant att jobba gemensamt utan att för den sakens skull tumma för mycket på våra egna fokusområden och strategier. 

Hade en aktivitet som den i helgen blivit av om inte projektet funnits?
– Jag skulle förstås vilja svara ja, men projektet gav oss kraft och samarbete som jag inte är säker på att vi hade grejat på egen hand. 

Vad tar ni med er framåt?
– Jag stärks i övertygelsen om hur viktigt det är att jobba utåtriktat på plats – och inser än en gång hur häftigt det är att forma ett evenemang med hjälp av input från lokalborna. Som utomstående kontra biblioteket kände jag också, när vi fyllde lokalen på bibblan i Floby i lördags, vilken viktig roll de spelar som mötesplats utöver själva grundidén kring bokutlåning. 

Kan avslöja vad ni mer har på gång för aktiviteter?
– Det blir en debatt till, ett par veckor före valet i Falköping. Sen har vi via projektet knutit en kontakt med kommunens ungdomsstrateg som jag hoppas kan ge en spännande satsning i sommar i form av journalistik med fokus på förstagångsväljare.

ABC om ”Lokal demokrati i en digital värld”
Projekttid: 1 januari 2022 till och med 31 mars 2023.
Deltagare: Borås TidningFalköpings TidningTTELA, biblioteken i Borås, Falköping och
Vänersborg samt Södertörns högskolaFörvaltningen för kulturutveckling i Västra
Götalandsregionen
 och Medier & demokrati.
Finansiering: Projektet omsluter nästan 1,3 miljoner kronor och medfinansieras av Västra
Götalandsregionens kulturnämnd med 600 000 kronor. Övrig finansiering utgörs av insatser
för deltagande aktörer.

Exempel på andra genomförda aktiviteter: 

  • Biblioteken i Borås och Borås Tidning arrangerade i början av april en kväll på biblioteket om källkritik och sociala medier med bland andra författaren och journalisten Jonathan Lundberg. Arrangemanget hade rubriken Från världskrig till nätkrig och kan ses här: Så-sprids-hat-lögner-och-propaganda

  • Biblioteken i Vänersborg och TTELA mötte i slutet av april cirka 500 förstagångsväljare på Birger Sjöbergsgymnasiet. Temat var mediers demokratiska roll, desinformation, faktagranskning och heta valfrågor. Här går att läsa mer: TTELA-och-biblioteken-samverkar-i-demokratiprojekt