Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ewa Thorslund in i Medier & demokratis styrgrupp

Ett nytt namn gör entré i Medier & demokratis styrgrupp: Ewa Thorslund, ny vd för Tidningsutgivarna. – Jag är mycket glad. Ewa Thorslund är väl insatt i mediebranschens utveckling och utmaningar, digitaliseringens påverkan i samhället och näringspolitik. Det blir värdefullt för Medier & demokrati att få ta del av hennes kompetens, säger styrgruppens ordförande Jonathan Falck.
Foto: Jonas Hellsén

Ewa Thorslund tillträdde som vd för Tidningsutgivarna (TU) – branschorganisation för Sveriges kommersiella nyhetsmedier – 1 juni. Hon kommer närmast från en roll som konsult inom medier och digitalisering. Dessförinnan var Ewa Thorslund direktör för Statens Medieråd mellan 2012 och 2018, och hon har även varit bland annat näringspolitisk expert inom it- och telekombranschen.

Vilka utmaningar ser du som direkt avgörande för journalistiken och mediernas framtid?
– Att fortsatt kunna producera och sprida god journalistik på ett modernt och effektivt sätt, och att samtidigt kunna få betalt, säger Ewa Thorslund.

Hur ser du på mediernas behov av innovation och förmåga till innovation?
– Oavsett behov och förmåga så förändras omvärlden i hög takt. Att vara för eller emot innovation är nog dessvärre ingen option. Det känns för övrigt som en snabb bransch som till stora delar är van vid förändring och omställning.

Utöver medieinnovation har Medier & demokrati fokus på hur den historiskt snabba förändringen av medielandskapet påverkar demokratin. Vilka perspektiv bedömer du som särskilt viktiga att ha med sig i det arbetet?
– Att branschen och medierna har en samhällsviktig funktion. Att man inte har grundlagsskyddat press- och yttrandefriheten för skojs skull. Det är något att tänka på. Varje dag.

Under våren har Jeanette Gustafsdotter lämnat Medier & demokratis styrgrupp efter att ha varit med sedan forsknings- och innovationsprogrammets start för tre år sedan. Bakgrunden är att Jeanette Gustafsdotter utsetts till generalsekreterare för Sveriges Muséer och därmed inte längre är verksam inom mediebranschen. 

Övriga i Medier & demokratis styrgrupp
Ulrika Andersson, docent och forskningsledare vid SOM-institutet
Bengt Johansson, professor Göteborgs universitet
Anette Novak, direktör och chef för Statens medieråd
Robert Olsson, Strateg/Senior Editor Sveriges Television
Martin Svensson, Co-director AI Innovation of Sweden
Martin Holmberg, programansvarig Medier & demokrati