Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem frågor …

… till Anders Thoresson, projektledare för Medier & demokrati-projektet ”Mediebranschen och AI”, som just nu genomför ett program med föreläsningar för medarbetare inom de tre koncernerna i projektet.

Vad är syftet?
– Det är två syften. Det ena är att ge inspiration och idéer om hur nyhetsmedier med hjälp av AI kan utveckla och förbättra journalistik, affär och tillgänglighet. Det andra är att journalistik och nyhetsmedier har en speciell roll i samhället: att skildra och granska. När artificiell intelligens används alltmer i många olika samhällssektorer betyder det att framför allt fler reportrar behöver förstå grunderna. Journalistiken måste vara nyfiken och koncernerna är pigga på upplägget, vilket är kul.

 

Utveckla mer!
– Här är några konkreta exempel. Skolreportrar måste kunna ställa relevanta frågor när AI-lösningar sätter betyg. Reportrar som bevakar kommuner och andra myndigheter måste kunna detsamma eftersom AI används som verktyg för att fatta beslut. Sportreportrar måste förstå hur klubbar och lag mer och mer kommer att använda AI för att analysera spelare och spelsystem. Eller, titta på AI:s ökade betydelse inom sjukvården: Jag är övertygad om att det blir bättre journalistik med vårdreportrar som kan lite om AI, än med teknikreportrar som kan lite vård. För det är inte tekniken i sig som är det relevanta i bevakningen, det är hur den används och vilka konsekvenser det får. Det kan en reporter som kan fackområdet bättre än en reporter som förstår AI på djupet. Även om det allra bästa resultatet kanske blir om de två reportrarna jobbar ihop.
– På samma sätt kommer det bli viktigt för redaktioner och affärsorganisationerna att lära sig mer om AI:s möjligheter. Om det är viktigt att strategisk AI är en fråga för hela ledningen är det minst lika viktigt att AI-lösningar utvecklas i samarbete mellan exempelvis redaktioner och teknikavdelningar.

 

Vad har du lyft mer specifikt kring AI:s potential kopplat till journalistik?
– En viktig sak är AI:s kapacitet att hantera stora mängder data, vilket är en enorm resurs i researcharbetet. En annan grej är hur AI kan snabba på – vad ska jag kalla det – ”trökarbete”. Det vill säga att skriva ut en bandad intervju. Då kan man passa på och ta en kopp kaffe – sen är det klart. Ett tredje tema är hur språkteknologi, som är under stark utveckling, skapar många nya möjligheter. Bland annat finns lösningar som fungerar som kreativt bollplank, vilket exempelvis kan hjälpa reportrar vid skrivkramp.

 

Pratar ni även om potentiella risker?
– Absolut. Bland annat vad det gäller källkritik och hur den påverkas när det blir allt lättare att producera datorgenererade bilder, texter och filmer.

 

Du nämnde att responsen från koncernerna är positiv. Vilka är de vanligaste frågorna du får och hur många tror du totalt kommer att delta?
– Väldigt kort är det två typer av frågor: Den ena är vad som är bra allmänna frågor att ställa när AI används i olika verksamheter. Den andra typen av vanliga frågor kan sammanfattas ungefär såhär: Hur kan vi bli bättre med stöd av AI? Jag har svårt att säga en exakt siffra på hur många som kommer att delta eftersom föreläsningarna sker i etapper.

 

  • Ett pilotprojekt med fokus på medierelaterad data- och AI-baserad utveckling. 

  • Projektperiod: december 2019-mars 2022.

  • Deltagande mediekoncerner: Bonnier News LocalStampen Media och Sveriges Television.

  • Finansiering: Vinnova och insatser från respektive koncern.

  • Samverkar med forskningsprojektet ”Automatiseringen av journalistiken”, som också leds av Medier & demokrati i samverkan med AI Sweden, nationellt center för tillämpad AI-innovation.