Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem frågor till …

… Jenny Wiik, som från 1 mars är Flexitforskare inom Medier & demokrati.

Berätta! Vad kommer du att göra som Flexitforskare?
Jag kommer att bedriva ett forskningsprojekt som handlar om automatiseringen och implementering av AI i journalistiken. Det händer jättemycket i branschen just nu, och det är svårt att få överblick, men mitt projekt syftar till att samla kunskap om de här processerna och vilka metoder som fungerar bäst för att säkerställa att de publicistiska värdena hålls levande med hjälp av den nya tekniken.

Varför sökte du tjänsten när Lindholmen Science Park och Riksbankens Jubileumsfond lyste ut den?
– Utlysningens inriktning på medieinnovation och demokrati kopplad till en framtidsteknologi som AI kändes oerhört lockande, och den är aktuell och intressant utifrån mitt forskningsområde. Jag har studerat journalisters ideal och praktik i många år, och det blir naturligt att titta på digitaliseringen av branschen utifrån det perspektivet. Det pågår en teknisk transformation utan dess like och det är viktigt att titta på hur det påverkar de mänskliga och demokratiska aspekterna av nyhetsverksamheten.

Vad har du för mål med forskningsprojektet?
– Målet är att samla kunskap utifrån lyckade innovationsprocesser i både branschen och andra sektorer, kondensera och återföra den kunskapen till dem det berör. På det sättet är det en enorm fördel att ha en neutral forskarroll i det att jag inte deltar i konkurrensen på marknaden. Det handlar inte om affärshemligheter utan jag är här för att bidra till att stärka journalistiken och för ställa konstruktivt kritiska frågor. I slutändan är det journalistikens demokratiska värde som är min främsta drivkraft. 

Vad tror du blir roligast och största utmaningen?
– Jag ser mest fram emot att få vara med och göra! En del av min tjänst disponeras av Lindholmen Science Park och det betyder att jag kommer att vara en aktiv del i organisationen. Även själva forskningsprojektet är aktionsorienterat och är tänkt att leda till ganska snabba forskningsresultat och en kontinuerlig spridning av kunskap, vilket kanske bryter lite mot traditionella forskningsprojekt. Den största utmaningen blir nog att hålla distansen och inte sugas upp för mycket av alla roliga projekt som pågår på Lindholmen. Det kommer att bli en viktig uppgift att hålla en viss distans och bevaka mitt akademiska oberoende. 

Nu har du jobbat några dagar på Lindholmen. Vilka är dina första intryck?
– Att det är en spännande och pulserande mötesplats där man har kommit väldigt långt i att skapa fruktbara samarbeten som leder till ny kunskap. Det är hög energinivå och snabba puckar och det tycker jag är fantastiskt roligt. 

ABC om Jenny Wiik och Flexit
* Forskningsbakgrund: Journalistik som profession och demokratisk institution, och utmaningar journalistiken möter till följd av tekniska, ekonomiska och politiska förändringar. Disputerade 2010 med avhandlingen ”Journalism in transition”.
* Bor: I Göteborg och Malmö. Tjänstledig från Göteborgs universitet och Malmö universitet.
* Mediekonsumtion: Läser huvudsakligen DN och DI + intressanta artiklar som delas i mitt nätverk.
* En ledig dag: Sitter vid frukostbordet i timmar och sen drar jag ut på äventyr, oftast i sällskap med någon familjemedlem.
* Flexit: Treårigt projekt för att stimulera utbyte mellan akademi och näringsliv där forskaren under de två första åren anställs av aktuellt företag och det tredje återgår till sin akademiska hemvist. Riksbankens Jubileumsfond finansierar 75 procent av forskarens lön, företag respektive universitet finansierar övriga 25 procent under sina respektive år.