Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem frågor till...

… Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitet i Sundsvall, vars forskningscenter DEMICOM deltagit i en ny studie som visar att svenska nyhetsmedier ligger i internationell topp när det gäller att uppfylla demokratiska kriterier och mål.

Berätta kort om studien. Varför har den gjorts, hur har den gjorts och vilka har deltagit?
– Studien omfattar 18 länder i världen och jämför hur medierna i dessa länder klarar de demokratiska uppgifterna att informera, granska och inbjuda till debatt. Ett antal indikatorer har jämförts systematiskt och utvärderats av forskargrupper i de olika länderna för att få en så god jämförbarhet som möjligt. Slutresultatet har haft formen av ett demokratiindex som visar hur väl medierna fungerat i dessa avseenden.

Din reflektion över resultatet? Väntat eller överraskande att svenska medier ligger i
topp?

–  Det var i stort väntat. När motsvarande studie gjordes 2011 låg Sverige också i topp, men kanske hade jag trott att den digitala omställningen och ekonomiska utmaningar skulle ha påverkat mer negativt.
 
Vad finns för förklaringar?
– Svenska nyhetsmedier fortsätter att nå ut till många människor och journalistiken kännetecknas i stort av professionalism. Dessutom har ledande medier på senare tid kommit att satta allt mer på undersökande och granskande journalistik.

lars_nord_professor_mittuniversitet.png

Sverige är det enda land i studien som får högsta betyg när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män på redaktionerna
 

Något särskilt i resultaten som du tycker sticker ut?
– Sverige är det enda land i studien som får högsta betyg när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män på redaktionerna.
 
Kommer det nya studier som tar vid den här slutade?
– Inte otänkbart, det vore intressant att fortsätta undersöka detta vart tionde år. Men det avgörs av Euromedia Research Group och universitetet i Salzburg som leder projektet.

 

ABC om demokratistudien

  • Undersökningen har publicerats inom ramen för forskningsprojektet Media for Democracy Monitor 2020. Undersökningen omfattar nyhetsmedier i 18 länder.
  • Bland dem placerar sig följande fem i topp: Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland och Tyskland.
  • Övriga länder som ingår är Belgien, Grekland, Holland, Island, Italien, Portugal, Schweiz och Österrike i Europa. Därtill Australien, Chile, Hong Kong, Kanada och Sydkorea.
  • Undersökningen kan läsas i sin helhet: euromediagroup.org