Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fokus på demokratifrågor i nytt samarbete mellan mediebranschen och akademin

Tillsammans med mediebranschen och ledande forskare tar Lindholmen Science Park initiativ till ett nytt samarbete för medieutveckling och forskning med det demokratiska perspektivet som fokus.

Utgångspunkterna för satsningen är den förändring som mediebranschen (press, radio och TV) genomgår, beteendeförändringar hos konsumenter och den tekniska utvecklingen (digitalisering). Det finns många frågeställningar kring hur dessa förändringar påverkar demokratin.

Lindholmen Science Park och representanter från branschen, akademin och andra organisationer vill genom initiativet skapa en nationell samverkansplattform, identifiera gemensamma frågeställningar, och stimulera utveckling genom experiment och projekt.

Genom ett stöd från Västra Götalandsregionen, både Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden, kan nu arbetet påbörjas på allvar efter två års förberedelser. Lindholmen Science Park har under de senaste åren fört samtal med relevanta aktörer och har redan ett flertal mycket viktiga perspektiv att utgå ifrån. Perspektiv som kräver en samverkan mellan bransch, akademi och samhällsaktörer.

– Det känns fantastiskt att vi nu på allvar kan påbörja detta mycket viktiga arbete. Jag är övertygad om att vi kommer kunna skapa ett nytt sammanhang där branschen, akademin och samhällsaktörer tillsammans driver forsknings- och utvecklingsprojekt, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park.

– Vi kommer att utgå från mediernas samhälleliga roll som ett kitt och en minsta gemensam nämnare i lokalsamhället. Utvecklingen och förändringar sker just nu och det fort, därför planerar vi att återkomma inom kort med vem som ska leda det här arbetet, fortsätter Niklas Wahlberg.

Under våren 2016 kommer regeringens Medieutredning att läggas fram, ett delbetänkande kom 5 november. Ett mål med projektet är att till sommaren 2016 etablera en nationell samverkansplattform som skulle kunna ta vissa frågeställningar vidare från Medieutredningen.

Media Arena - Lindholmen Science Park

Media Arena Lindholmen är ett program inom Lindholmen Science Park som verkar för att och stimulerar mediebranschens utveckling med fokus på film, TV, spel och nyhetsmedier.

För mer information om satsningen kontakta:

Martin Svensson, projektledare Media Arena Lindholmen Science Park, +46 (0)730-255 299 martin.svensson@lindholmen.se

Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park, +46 (0)31 764 70 60, niklas.wahlberg@lindholmen.se