Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå …

… Kersti Forsberg, chef för Fojo i Kalmar, som i december lanserade en satsning för att sprida kunskap och inspiration utifrån lokal kvalitetsjournalistik.

Vilken respons har ni mött?
– Nu har vi ju i princip bara börjat, men reaktionerna är positiva. Många har uttryckt att de tycker att idén är väldigt bra. Efterhand kommer vi givetvis att följa upp hur många som prenumererar och har nytta av nyhetsbrevet. Om det i längden visar sig vara få ska vi ju inte ge ut det bara för att.

Hur uppstod idén; det vill säga ett digitalt arkiv med lokal journalistik där framför allt journalister kan lära och inspireras av varandra?
– Det är faktiskt en dröm som jag burit på länge. Dels har jag som jurymedlem i Wendelapriset upptäckt hur mycket bra lokal journalistik det finns i Sverige som, på grund av att den är just lokal, når förhållandevis få. Dels har vi inspirerats av ett initiativ i USA – Local Matters – som ges ut av Nieman Journalism Lab.

Hur väljer ni vilka exempel som presenteras i varje nyhetsbrev?
– Det gör i grunden projektledaren Anna Gullberg. Hon har en oerhört bra överblick. Sedan är vi självklart beroende av att få tips på goda exempel.

Finns någon tydlig inriktning? Exempelvis ett tydligt fokus på grävande journalistik.
– Det kan handla om alla områden inom lokal journalistik, men utifrån mer genomarbetat material. Polisnotiser och returinformation är sannolikt inte aktuellt.

Fångar ni in från olika medieformer: radio, tidningar, tv …?
– Ja, det centrala är att det är exempel på lokal kvalitetsjournalistik.

Blir det även intressanta internationella lokala exempel?
– Nej, vi håller oss till Sverige, i alla fall nu till en början. Sedan vet man aldrig.

Hur ofta kommer nyhetsbreven?
– Varje vecka och tanken är att vi ska skapa teman utifrån de goda exemplen.

Finns en spikad projekttid?
– Här och nu är satsningen finansierad till och med augusti. Vi kommer som sagt att efterhand följa och utvärdera hur många som vill ha nyhetsbrevet och tycker att de får inspiration.

Vem finansierar?
– Det är Linnéuniversitetet. Projektet är en del i universitets satsning på kunskapsmiljön ”En ifrågasatt demokrati”.

ABC om Fojo

  • Medieinstitut som tillhör Linnéuniversitetet.
  • Hemvisten är Kalmar.
  • Uppdraget är att stärka journalistiken i Sverige och i världen.
  • En central del av verksamheten i Sverige är kurser för journalister. Fojo är en förkortning av Fortbildning för journalister.
  • ”En ifrågasatt demokrati”, som finansierar biblioteket med inspirerande lokal journalistik, är en kunskapsmiljö vid Linnéuniversitetet. Dess syfte är att hålla demokratin levande och att möta ifrågasättandet av det demokratiska samhället så som vi känner det.

Nyfiken på nyhetsbrevet? Här kan du kika