Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå …

… Malin Picha Edwardsson, medieforskare i projektet ”Lokalredaktör 2.0” som är en samverkan mellan Sydöstran, Södertörns högskola och Medier & demokrati.
Hand håller mobil
Bild: Rodion Kutsaev, Unsplash

Uppdatera Medier & demokratis nätverk: vad är det projektet utforskar?
– Vi vill skaffa mer kunskap om lokaljournalistiken i en digital kontext, mer specifikt i Sydöstrans upptagningsområde i Blekinge. Det handlar till exempel om att ta reda på hur en dagstidning med webbfokus i dag kan vara en betydelsefull aktör på mindre orter som Ronneby och Olofström.

malin_picha_edwardsson_sodertorns_hogskola.jpgVarför är det aktuellt och viktigt?
– Det är viktigt att ge lokalredaktörer verktyg för och kunskap om de förändrade förutsättningar som digitaliseringen innebär. I förlängningen är målet att kunna skapa starkare delaktighet och engagemang från läsarna, och att behålla en lokal närvaro på orten.

Hur långt har projektet kommit?
– Vi har nyligen genomfört en andra workshop med lokalredaktörerna i Ronneby och Olofström och gått igenom det intervjumaterial som de har samlat in från sina läsare på orterna.

Finns det någon eller några spännande upptäckter som du kan avslöja redan nu?
– Helt klart ser vi att det är viktigt att lokalredaktörerna är närvarande och synliga i de orter de bevakar. Intervjumaterialet visar att Sydöstran har en viktig plats i läsarnas vardag och att man gör ett bra jobb med lokalbevakningen, även om läsarna förstås önskar sig ännu mer bevakning av olika  frågor.

Vad är projektets mål och kommer resultaten vara tillämpbara för andra lokala nyhetsmedier?
– Målet är att öka delaktigheten bland läsarna och helst också nå en yngre målgrupp. Vi ska gå vidare i projektet nu med att försöka hitta olika lösningar som vi ska testa, kanske i form av fokusgrupper i höst. Jag tror definitivt att projektets lärdomar kan vara tillämpbara för andra lokala nyhetsmedier. De befinner sig säkert i en rätt liknande situation.

Apropå sommar: hur ser er medieforskares – i det här fallet din – mediekonsumtion ut under semestern?
– Ja, det blir nog läsning av morgontidningen som vanligt, men kanske lite fler korsord under semestern och lite mer läsning i mobilen än annars, skulle jag tro.

ABC om Lokalredaktör 2.0
Parter: Sydöstran, Södertörns högskola och Medier & demokrati.
Projekttid: 2021.
Projektomslutning: Drygt 900 000 kronor varav parternas egna insatser utgör två
tredjedelar, övriga budgeten är statligt innovationsstöd till Sydöstran.