Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå ...

... Karin Hübinette, projektledare för Future of Democracy, som arrangerar nästa nationella toppmöte 13 juni under H22 City Expo i Helsingborg och som även precis lanserat en ny podd i samarbete med Digitalsamtal.

Hur går förberedelserna inför toppmötet?
– Bra, tack. Vi är mitt uppe i finslipningen av själva programmet och de perspektiv vi fokuserar på denna gång.

Uppdatera de som följer Medier & demokrati.  Vad är Future of Democracy och varför finns initiativet?
– Future of Democracy är en nationell plattform för kunskapsutbyte och diskussion i skärningspunkten mellan demokrati och digitalisering, eller modernisering av samhället om man så vill. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart, framför allt i det privata näringslivet och vi alla nyttjar digitala lösningar som en självklar del av vår vardag. Men utvecklingen sker ojämnt, det offentliga Sverige halkar i många avseenden efter och även mellan olika kommuner och regioner är skillnaderna stora. Glappet blir både en utmaning för att samhället ska kunna ge rimlig service till medborgarna och även för att utvecklingen inte minst inom välfärdssektorn ska bli hyggligt jämlik över landet. På det kommer också frågan – hur ska det här ske på ett demokratiskt hållbart sätt? Hur inkluderas människor och hur ska man skapa förtroende för innovation och utveckling?

Vad blir tema i Helsingborg?
– Vi jobbar med två huvudteman, dels digitalisering och demokrati i ljuset av kriget i Ukraina. Vilka värden står på spel och hur påverkas Sverige? Dels grundfrågan – hur kan Sverige moderniseras med ny teknik med de demokratiska kärnvärdena i behåll? Hur kan innovationskraft och kompetens från näringslivet tas till vara bättre i offentlig sektor?

Kan du avslöja deltagare?
– Alla deltagare är huvudpersoner på sätt och vis, de är alla personligen inbjudna ledare från näringsliv, offentlig sektor, akademi, media och civilsamhälle. Några av Sveriges mest engagerade samhällsbyggare skulle jag vilja påstå. De namn som sticker ut lite mer kommer vi hålla på till dess programmet släpps, men det är riktigt spännande personer, så mycket kan jag lova.

Toppmötet på Lindholmen Science Park i oktober fick mycket beröm. Vad i det konceptet bibehålls och vad blir nytt?
– Vi behåller rundabordssamtalen. Jag tror det var en avgörande faktor som gjorde att deltagarna gillade konceptet, man fick mötas och gott om tid att diskutera och utbyta idéer med ledare från helt andra samhällssektorer än där man själv verkade. Det nya i juni blir den politiska närvaron. Om det saknades sist, så har folkvalda från både riksdag, region och kommunnivå nu verkligen hörsammat vår önskan om att de ska vara med. Det känns ju också självklart att våra politiker är med när vi diskuterar hur Sveriges framtid ska formas.

Efter toppmötet i Helsingborg. Hur ser Future of Democracys planer ut då?
– Vi vill förstärka dialog och kunskapsutbytet ytterligare. Det kommer bli fler summits framöver, men framför allt vill vi försöka hålla samtalet vid liv även däremellan. Vi har ju exempelvis precis dragit i gång en podd inför mötet i juni, den hoppas jag kan leva vidare även efteråt och kan vi dessutom bli en aktiv plats där konkreta idéer och projekt kan presenteras och delas så vore det fantastiskt.

Lycka till!
– Tack!

ABC om Future of Democracy

  • Initiativet startades och leds av AI Sweden och Medier & demokrati.

  • Syftet är att tvärsektoriellt samtala om hur digitalisering, teknologisk omvandling och AI kan nyttjas på ett demokratiskt hållbart sätt.

  • 20-21 oktober arrangerades Future of Democracy Summit på Lindholmen Science Park. Mer än 100 högprofilerade ledare från olika samhällssektorer deltog.

  • I samband med toppmötet på Lindholmen släpptes boken Demokratin och digitaliseringen, som togs fram i samverkan mellan Kommittén Demokratin 100 år, Medier & demokrati och AI Sweden.

  • Initiativets externa medfinansiärer så här långt är Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Helsingborgs Stad.

  • Hemsida: futureofdemocracy.se

Samlat material från summiten 20-21 oktober finns på futureofdemocracy/summit2021

 

digitalsamtal_fod_episode_1.jpeg

Ny podd
Inför toppmötet 13 juni har precis en ny Future of Democracy-podd lanserats i samverkan med Digitalsamtal. Det genomgående temat: ”Hur moderniserar vi Sverige med ny teknik på ett demokratiskt hållbart sätt?” Första avsnittets gäster är Martin Holmberg från Medier & demokrati och Mikael Ljungblom från AI Sweden. Här kan du lyssna: Digitalsamtal och Future of Democracy, avsnitt 1