Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå där …

… Jenny Wiik, projektledare för Medier & demokrati-projektet, ”Automatiseringen av journalistiken”, och som 7 och 8 juni var i Bergen och medverkade i MCB Future Week.
Media City Bergen/NCE Media

Vad är MCB Future Week?
Det är en hel vecka av seminarier och konferenser med fokus på medieinnovation av olika slag. Media City Bergen står som arrangör och de samlar över hundra medieföretag, start ups och universitet i sitt kluster. Det är en spännande och nytänkande miljö där målet är att möjliggöra innovation genom möten. 

 

Du var inbjuden att medverka i två programpunkter. Berätta!
– På tisdagen pratade jag på MCB Hack om skärningspunkten mellan innovation, samarbete och big data inom journalistiken. Målgruppen för MCB Hack är riktiga datanördar, så jag var där för att sätta deras verksamhet i kontext och peka på tendenser jag kan se. På onsdagen berättade jag om min forskning på en "AI-frukost" för representanter från bland annat NRK och olika innovationsnätverk. Det handlade om hur AI kan effektivisera den publicistiska verksamheten och där ingick jag i en panel med två start ups från Bergen. 

 

Det måste ha varit roligt och inspirerande. Vilka är dina viktigaste intryck?
Media City Bergen är en rolig och dynamisk plats och Future Week är ett tillfälle att möta både gamla och nya kontakter på området innovation och medier. Det var intensivt, inspirerande och roligt att äntligen kunna möta människor live igen. 

 

”Automatiseringen av journalistiken” är ett treårigt projekt som har drygt ett år kvar. Har mediebranschens och journalistikens förhållande till automatisering och en teknik som artificiell intelligens förändrats under de två år som projektet pågått?

– Ja, det tycker jag. Medvetandet kring vad AI är och vilka möjligheter det erbjuder ökar snabbt, och det märks inte minst på ett stort intresse för min forskning och den verksamhet vi bedriver på Medier & demokrati tillsammans AI Sweden.

 

Varför ser utvecklingen ut så bedömer du?
Det är ju en process som i stor utsträckning handlar om kunskap. Det tar tid för folk att inse nyttan av ny teknik, men när man väl har sett vad den kan göra blir det lite som islossning. Jag möter sällan motvilja eller rädsla för automatisering på redaktionerna, de allra flesta är nyfikna och ser det som ett medel att stärka journalistiken. 

 

Kan du avslöja något om sista projektårets innehåll?
Det blir fullt ös under sista året också. Jag kommer att fortsätta intervjua representanter för medieföretag, men också olika start ups eftersom jag ser att de bidrar mycket till utvecklingen. Men framför allt ska jag knyta ihop analysen i ett antal publikationer, både på svenska och på engelska. 

 

ABC om
Automatiseringen av journalistiken
  • Forskningsprojektet riktar ljuset mot en av de mest fundamentala transformationerna av nyhetsmedierna någonsin: digitaliseringen. 

  • Syftet är att förstå hur nyhetsorganisationer arbetar för att hantera olika kompetenser, arbetsflöden och – ibland – motstridiga mål i innovationsprocesser som rör automatisering och implementering av AI i journalistiken.

  • Projektet, som leds av Jenny Wiik och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond med totalt drygt 2,3 miljoner kronor, löper till och med maj 2023.

  • Projektet har bland annat presenterat delresultat via Medier & demokratis olika kanaler. Vintern 2022 publicerades exempelvis rapporten ”50 mediechefer om AI och automatisering”, vilken kan laddas hem här:
    50 mediechefer om AI och automatisering.pdf