Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå Karin Hübinette...

20 och 21 oktober arrangeras Future of democracy Summit för första gången. 110 ledare och beslutsfattare samlas på Lindholmen Science Park för att samtala om digitalisering, AI och demokrati. Vi har känt projektledaren Karin Hübinette på pulsen.
Bild: Unsplash

En vecka kvar. Hur visualiserar du dagarna framför dig?
– Jag ser framför mig stora hallen på Chalmers konferenscenter, fylld av runda bord där det pågår intensiva och spännande samtal om viktiga och utmanande framtidsfrågor. Jag hoppas det blir både aha-upplevelser och roliga meningsutbyten.

karin_h_webb.jpg

Vad är målet att Future of democracy Summit ska resultera i?
– Mötet i oktober är en startpunkt, det är första gången vi samlar ledare från olika samhällssektorer på det här sättet. Den faktiska slutprodukten kommer att bli en sammanställning av de viktigaste frågorna att ta sig an framåt. Det blir vår budkavle som vi vill ska spridas och diskuteras.

Hur har gensvaret varit från beslutsfattare inom olika delar av samhället inför att delta?
– Gensvaret har varit fantastiskt! Det är uppenbart att frågan om digitalisering, AI och demokrati engagerar. Själva formen, rundabordssamtal, har också fått mycket uppskattning. Det verkar dessutom vara rätt sällsynt att ledare träffas och samtalar tvärsektoriellt. Sen tror jag att vi kan se en slags post-covid-effekt, vi är alla lite svältfödda på att träffa nya människor!

Hur många kommer, och kan du ge konkreta exempel på deltagare?
– Det kommer ungefär 110 personer och de representerar olika samhällssektorer. Till exempel generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Maria Mindhammar, Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne, AI-forskaren Fredrik Heintz vid Linköpings universitet, Ödgärd Andersson, som är vd på Zenseact, Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige, Carl Piva, vd för Internetstiftelsen och ärkebiskopen Anjte Jackelén.

De som tackat ja. Varför vill de delta?
– Jag tror att alla som har anmält sig i grunden har ett djupt engagemang i samhällsfrågor och både ser möjligheten och vikten av att själva ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen.

Berätta: Hur blir upplägget enkelt beskrivet?
– Mötet varvar det vi hoppas ska vara inspirerande intervjuer på scenen med rundabordssamtal. Fokus ligger just på mötet mellan människor och det kommer därför inte bli några regelrätta dragningar med powerpoint-presentationer.

Vad är, alternativt har varit, den största utmaningen i uppbyggnaden?
– Utmaningen har varit att Future of Democracy är ett nytt initiativ, det fanns med andra ord ingen förhistoria att luta sig mot. För att förklara vad detta är, har jag behövt ha personliga samtal med ett väldigt stort antal människor. Men det har också varit en fördel, alla samtal har gett mig och därmed hela mötet många fler perspektiv än vad som annars skulle ha varit fallet!

Om jag frågar om motsatsen: något ögonblick som du och övriga i teamet runt dig varit extra euforiska?
– Det har varit många små euforiska stunder. När någon deltagare har bidragit med ett spännande perspektiv som vi inte alls tänkt på. När någon vi jagat länge till slut återkopplar och tackar ja till att komma.

Kommer, och i så fall hur, kommer allmänheten att kunna ta del av dagarna?
– Vi kommer att filma allt som sägs från scenen, det kommer sedan att klippas ihop och spridas i alla tillgängliga kanaler. För rundabordssamtalen tillämpar vi Chatham rules, det vill säga vad som sägs får spridas, men inte vem som säger vad. Detta för att garantera ett så fritt och kreativt samtal som möjligt. Samtalens slutsatser och framför allt alla frågeställningar, "budkavlen", kommer också spridas i efterhand.

Till sist: hur tror du nattsömnen blir mellan 21 och 22 oktober?
– Förhoppnings god och mycket djup, men sannolikt inte så lång.

ABC om Future of democracy

  • Initiativet startades och leds av de nationella innovationsplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati.
  • Samverkan sker med Kommittén Demokratin 100 år, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Göteborgs universitet, Malmö Universitet, Myndigheten för digital förvaltning, Telenor, Västra Götalandsregionen, Lindholmen Science Park och International Think Tank, som ingår i Medier & demokrati.
  • Extern medfinansiär är Västra Götalandsregionen.
  • Syftet är att tvärsektoriellt samtala om hur digitalisering, teknologisk omvandling och AI kan nyttjas på ett demokratiskt hållbart sätt.

Läs mer: futureofdemocracy.se

Läs även pressmeddelandet från den 14 oktober