Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Jenny Wiik in i Medier & demokratis styrgrupp

Medier & demokratis styrgrupp utökas med medieforskaren Jenny Wiik. Sedan 2020 har hon varit knuten till programmet som så kallad Flexitforskare. – Jenny bidrar med akademisk kompetens och ett imponerande nätverk, men också med ett uppdaterat journalistiskt perspektiv som ytterligare stärker programmet, säger Robert Olsson, ordförande för Medier & demokrati.
Foto: Media City Bergen

Jenny Wiik har en gedigen bakgrund inom medieforskningen. Akademiska hemvister är JMG vid Göteborgs universitet och K3 vid Malmö Universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Journalism in transition” och i fokus är och har varit journalistik som profession och demokratisk institution. Det innebär att Jenny Wiik studerat utmaningar journalistiken möter till följd av tekniska, ekonomiska och politiska förändringar.

Just nu leder hon treåriga Medier & demokrati-projektet ”Automatiseringen av journalistiken”. Projektet är den centrala komponenten i uppdraget som Flexitforskare, en samverkansform för utbyte mellan akademin å ena sidan, näringsliv och offentlig sektor å andra sidan. Finansiär är Riksbankens Jubileumsfond.

Tack vare det projektet och Jennys insats har Medier & demokrati en gedigen kunskap i frågor som handlar om mediebranschens automatisering – till nytta för Medier & demokrati men än viktigare: för mediebranschen i stort, säger Robert Olsson.

Format Future of Democracy
”Automatiseringen av journalistiken” möter både nationell och internationell uppmärksamhet. Som Flexitforskare har Jenny Wiik även bland annat varit med och format och utvecklat initiativet Future of Democracy, som drivs i samverkan mellan Medier & demokrati och AI Sweden. AI Sweden är Sveriges center för tillämpad AI.
Det är otroligt givande att på olika sätt få delta i konkret utvecklingsarbete i gränssnittet demokrati, journalistik och ny teknik, säger Jenny Wiik. Det befruktar min akademiska verksamhet samtidigt som jag ser att mina perspektiv som forskare kan hjälpa branschen framåt. 

Vilka är dina tankar inför entrén i styrgruppen?
– Jag ser fram emot att få bidra till Medier & demokratis fortsatta utveckling. Plattformen har en enorm potential både i Sverige och internationellt, genom att erbjuda struktur och kompetens kring samverkan och innovation. Det ska bli roligt att jobba tillsammans med plattformen och styrgruppen kring hur vi bäst tar fram den potentialen. 

Kopplat till ovanstående: hur ser du att en neutral forsknings- och innovationsplattform som Medier & demokrati gör störst nytta? 
Det finns många utmaningar som går tvärs över branschen, där en samlande plattform som Medier & demokrati kan göra nytta. När medierna lägger konkurrensen åt sidan för att gemensamt söka svar på hur vi kan göra journalistiken bättre och mer hållbar för framtiden frigörs många idéer, och jag tror att vi kommer att få se ännu mer av sådana samarbeten i framtiden. 

 

ABC om Jenny Wiik

Titel: Docent i medie- och kommunikationsvetenskap.

Bor: Göteborg och Malmö

Mediekonsumtion: Mycket nyheter i dessa tider.

Fritiden: Allt som kan ge positiv energi – familj, vänner, kultur och natur.

Okänd talang: Jag är ganska händig och en mästare på att måla och tapetsera.
 

Övriga styrgruppen

Robert Olsson, vd för Utgivarna, ordförande

Anna Careborg, vd och chefredaktör Svenska Dagbladet

Bengt Johansson, professor, JMG, Göteborgs universitet
Anette Novak, vd Svenska Filminstitutet

Martin Svensson, Co-Director Operations, AI Sweden
Johan Taubert, vd TU Medier i Sverige

Martin Holmberg, programansvarig, Medier & demokrati