Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Jenny Wiik till Medier & demokrati

Medier & demokrati förstärks med medieforskaren Jenny Wiik. Under två år knyts hon till Lindholmen Science Park som Flexitforskare. – Lindholmen Science Park är en spännande miljö där olika aktörer möts kring nya idéer, säger Jenny Wiik. Jag tror att akademi och bransch behöver samarbeta mer för att kunna utveckla journalistiken på bästa sätt.

Jenny Wiik är docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon jobbar dels vid JMG på Göteborgs universitet, dels vid K3 på Malmö universitet. Men från mars nästa år och två år framåt kommer hon vara anställd vid Lindholmen Science Park som så kallad Flexitforskare. I tjänsten kopplas Jenny Wiik till Medier & demokrati och AI Innovation of Sweden, Sveriges center för tillämpad inom AI Innovation och forskning.
En Flexitforskare är en disputerad forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medfinansierar tjänsten vars syfte är att stimulera ökad samverkan mellan akademi och näringsliv. Upplägget är att forskaren till 75 procent leder ett relevant forskningsprojekt, och till 25 procent jobbar för det aktuella företaget.
– Som forskare kan jag bidra med nya perspektiv på verksamheten och nya tankesätt, vilket jag tror blir nyttigt och uppfriskande. Själv kommer jag att ha förmånen att utveckla ny kunskap tillsammans med dem det berör vilket känns oerhört lyxigt, säger Jenny Wiik.

Projektet Jenny Wiik kommer att driva heter ”Automatiseringen av journalistiken. Innovation, samarbete och knowledge management vid implementering av AI i nyhetsföretag”.
Målet är att förstå hur nyhetsmedier arbetar för att hantera olika kompetenser, arbetsflöden och – ibland – motstridiga mål vid automatisering av journalistisk produktion och publicering. I projektet ingår också att identifiera vilka demokratiska drivkrafter som finns i nyhetsmediernas utvecklings- och innovationsprocesser. Jenny Wiik kommer, utöver att ha Medier & demokrati och AI Innovation of Sweden som plattformar, att verka ute i medieföretag.

”Det gäller att hitta metoder för innovation som förnyar verksamheten och som samtidigt bevarar journalistikens publicistiska värden.”

– Införandet av ny teknologi ser rätt olika ut på olika redaktioner, och vi behöver få veta mer om hur de här processerna fungerar. Det gäller att hitta metoder för innovation som förnyar verksamheten och som samtidigt bevarar journalistikens publicistiska värden. Min förhoppning är att projektet ska bidra med konkreta insikter om hur det kan gå till, säger Jenny.
De 25 procent som är vikta för Lindholmen Science Park kommer Jenny Wiik att arbeta med projektledning.
– Vi är jätteglada över att kunna ha Jenny hos oss i två år och tror att den här satsningen kommer att generera mycket värdefulla kunskaper, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

ABC om Jenny Wiik och Flexit

  • Forskningsbakgrund: Journalistik som profession och demokratisk institution, och utmaningar journalistiken möter till följd av tekniska, ekonomiska och politiska förändringar. Disputerade 2010 med avhandlingen ”Journalism in transition”.
  • Bor: I Göteborg och Malmö.
  • Läser: ”Allt jag fått lära mig” av Tara Westover, som vi ska prata om den i bokcirkel jag är med i.
  • Drömprojekt: ”Samarbete och utveckling är nyckelord för mig, så just nu tycker jag att mitt kommande projekt känns rätt drömmigt”.
  • Flexit: Treårigt projekt där forskaren under de två första åren anställs av aktuellt företag, tredje återgår till sin akademiska hemvist. Riksbankens Jubileumsfond finansierar 75 procent av forskarens lön, företag respektive universitet finansierar övriga 25 procent under sina respektive år.