Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lokala politiska nyheter når fler

De lokala nyhetsmedierna har tappat sin dominerande position som nyhetsförmedlare under valrörelser. Sociala mediekanaler och framförallt Facebook har tagit en framträdande position, visar en ny unik rapport. – Hur nyheter sprids har radikalt förändrats, säger Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Men avgörande för människors engagemang i medierna är att det finns lokala heta stridsfrågor.

För första gången sedan 2006 har mediernas betydelse för de lokala valrörelserna undersökts. Rapporten ”Medierna och lokalvalen 2018” tar avstamp i en helt ny medievärld och klart är att sociala medier och mobila plattformar i grunden har förändrat medieanvändningen.

lars_nord.jpg

– Vi lever fortfarande i en värld där lokala nyheter har ett värde men sättet på vilket de når människor har förändrats, säger Lars Nord vid Mittuniversitetet.

Sociala medier har tagit plats bredvid redaktionerna i ett gemensamt nav, där nyheter framtagna av traditionella medier och politiska partier återpubliceras, sprids och debatteras. Avgörande för både debatten och engagemanget är att det finns en het politisk fråga i valrörelsen. Det visar sjukhusstriden i Sollefteå där den lokala Facebook-sidan Framtidens sjukhus med över 14 000 medlemmar blev en drivande kraft i opinionsbildningen och därmed förstärkte den lokala politiska debatten.

– Det är samspelet som är det centrala; sociala medier ersätter inte lokaltidningarna utan bidrar till att fler tar del av innehållet vilket kan vara bra ur en demokratisk synvinkel, säger Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola.gunnar_nygren.jpeg

Han står tillsammans med medieforskaren Sanna Volny, också hon vid Södertörns högskola, samt Lars Nord, bakom rapporten som är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park.

Rapportens namn: Medierna och lokalvalen 2018
Gamla aktörer på nya digitala arenor

Bakgrund: I ett unikt forskningsprojekt under 2018 – 2019 har Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park i samverkan studerat och analyserat varierande lokala och regionala valrörelser. Senast en liknande studie gjordes var 2006.

sanna_volny_1.jpgStudien ger ett lokalt och regionalt perspektiv på mediernas roll och betydelse i valrörelsen 2018 och är författad av medieforskarna Lars Nord, Gunnar Nygren och Sanna Volny.

Studien omfattar dagstidningar, public service, hyperlokala medier och sociala medier med lokalt fokus. Liksom även de lokala mediernas och partiernas Facebook-sidor.

I studien ingick tre regioner: Stockholms län, Västernorrland och Östergötland. Västernorrland/ Östergötland ingick också i en tidigare studie från 2006. Och fem kommuner: Huddinge, Sollefteå, Sundsvall, Linköping och Ydre.

I samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, gjordes en riksomfattande enkät om hur man skaffar underlag till hur man väljer att rösta i lokala val, samt hur man värderar informationen från olika typer av mediekanaler.

Måndagen 20 maj presenterades projektets resultat och slutrapport vid ett seminarium i Stockholm.

Här finner du rapporten

Läs även debattartikel kopplat till projektet på DN Debatt