Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medborgarpaneler kan förändra offentliga debatten

Medier & demokrati-projektet International Youth Think Tank – IYTT – har publicerat sin första forskningsrapport. Den analyserar vad aktuell internationell forskning säger om medborgarpanelers möjligheter att kompensera för det ökande demokratiska underskottet. – Rapporten innehåller många konkreta exempel på erfarenheter av genomförda medborgarpaneler runtom i världen, säger författaren Jonathan Geib.
Bild på rapport

Ämnet för rapporten kommer sig av think tankens första internationella ungdomskonferens som genomfördes på Svenska Mässan i november 2019. Konferensen utmynnade i tio förslag på demokratifrämjande åtgärder varav ett föreslog inrättande av medborgarpaneler.

Medborgarpaneler, som kallas citizens’ assemblies eller mini-publics på engelska, är forum med 20 till 500 slumpvist utvalda medborgare. Valet av deltagare viktas med hänsyn till bland annat ålder och kön för att panelen ska matcha befolkningens sammansättning. Panelernas uppdrag är att utreda, diskutera och presentera förslag till politiska beslut i aktuella samhällsfrågor. Målet är att förbättra kvaliteten i de politiska besluten och att informera allmänheten. Såväl forskare som lokala demokratiutvecklare har högst ställda förväntningar på medborgarpanelers demokratifrämjande potential.

Komplext att organisera medborgarpaneler

Rapporten med titeln ‘Dynamics of instituting mini-publics for a more participatory democracy’ – och som kan laddas ner nedan – har ett brett och principiellt demokratiperspektiv med ett särskilt fokus på politiskt deltagande. Ett av dess viktiga slutresultat är att en komplex dynamik bör beaktas i organisering av medborgarpaneler. Genom att nå utanför sig själva och engagera sig mer aktivt med medborgare, civilsamhälle, experter, media och digitala plattformar kan medborgarpaneler bidra inte bara till det politiska beslutsfattandet utan också till att förändra den offentliga debatten. Jonathan Geibs arbete med rapporten har genomförts i nära samverkan med deltagarna i 2019 års ungdomskonferens som nu kallas Youth Fellows när de fortsätter sitt engagemang i think tanken.

ABC om premiärrapporten

Rapporter är en viktig del av arbetsmetoden ”IYTT Bottom-Up Policy Advice Loop”.
Think tankens årliga ungdomskonferenser är starten och syftet är att underbygga förslagen i forskningsbaserad kunskap samt förankra dem i dialog makthavare, europeiska ungdomar och den bredare allmänheten. Metoden beskrivs mer utförligt på think tankens hemsida under ”Our method”.