Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokrati i nytt medienätverk

Hur kan lokal journalistik bli värdefull och attraktiv för alla grupper i samhället? Ett nytt nationellt nätverk med medieföretag, Södertörns högskola och Medier & demokrati ska tillsammans söka handfasta svar. – Ambitionen att utveckla journalistik och möjliggöra ökat samhällsengagemang stämmer väl med vår vision, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.
Bild: Unsplash

Medieforskaren Johan Lindell vid Karlstads universitet har visat hur socioekonomiska faktorer avgör hur viktigt det upplevs att ta del av journalistik. Likaså vilka medieformer som konsumeras. Skillnaderna i nyhetskonsumtion blir en demokratisk utmaning. 

Även i Medier & demokrati-projektet ”Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018” syntes klassmönster. I projektet studerade Mittuniversitetet och Södertörns högskola i samverkan med Medier & demokrati hur lokala och regionala medielandskap gestaltade sig under fjolårets valrörelse. Bland forskarnas upptäckter och slutsatser var att högre tjänstemän i betydligt större utsträckning än de som räknar sig som arbetarklass följde den lokala valrörelsen genom att läsa den lokala tidningens nyhetssajt.

Det nya nätverkets syfte är att stärka initiativ som strävar mot en mer inkluderande journalistik och att dela ny kunskap mellan bransch och akademi. På sikt kan även gemensamma forsknings- och innovationsprojekt bli aktuella. Ett relativt etablerat exempel på initiativ är Kb Mosaik i Kristianstad. Medier & demokrati har skildrat projektet i rapporten + 300 procent i Kristianstad och Kb Mosaik är sedan 2016 en skarp redaktionell testmiljö direkt kopplad till: 

  • Integration och segregation
  • Framtidens medielandskap
  • Demokratiskt deltagande 

De lokala medieföretag som inledningsvis ingår i nätverket tillhör tre koncerner:
Bonnier News (Helsingborgs Dagblad), Direktpress och Gota Media (Borås Tidning, Kristianstadsbladet och VXO Media). Direktpress ger ut 40 lokala nyhetstidningar i Stockholm, Göteborg, Enköping, Uppsala och Västerås. På orterna finns även lokala webbsajter. 

Utöver Kristianstadsbladet – Kb Mosaik – driver även VXO Media och Direktpress projekt med liknande eller tangerande inriktningar.

I nätverket ingår även IHjällbo i Göteborg. Det är en sajt som ges ut av kommunala bostadsbolaget Poseidon och produceras av kommunikationsbyrån Welcom. Den informerar och skildrar människor, föreningsliv och händelser i stadsdelen.

Nätverkets akademiska nav är Södertörns högskola utanför Stockholm. Utmärkande för Södertörns samhällsrelaterade forskningsprofil är bland annat just lokaljournalistik, migration, integration och suburbana miljöer. 

skarmavbild_2019-06-20_kl._18.16.28.png

Medier & demokrati samverkar sedan flera år med nämnda projekt inom Gota Media. 2018 drev vi också en förstudie för att kartlägga lokala initiativ och utvecklingslinjer ur ett nationellt perspektiv.

– Det är glädjande och inspirerande att det arbete och de relationer vi etablerat nu omsätts i ett konkret nätverk, säger Martin Holmberg.

Utöver de deltagande aktörernas egna insatser finansieras nätverket under ett år av Strategiska samverkansrådet vid Södertörns högskola.

skarmavbild_2019-06-20_kl._18.16.07.png

– Vi tror att det finns ett behov av en neutral mötesplats där man kan dela erfarenheter och tankar kring denna utmaning, som är komplex och mångfasetterad. Samtidigt är det forskningsmässigt intressant för oss att vara med i ett sammanhang av idéer, erfarenheter och nya initiativ i frågor som rör medier och integration, säger Maria Zuiderveld, medieforskare vid Södertörns högskola och tillsammans med Lindholmen Science Park initiativtagare till nätverket.