Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokrati söker Flexitforskare

Hur och i vilken mån genomsyras medieföretags innovation och utveckling av demokratiska perspektiv? Det är en fråga som intresserar Medier & demokrati, som nu vill knyta en Flexitforskare till Lindholmen Science Park.
Bild: Unsplash

Med Medier & demokrati och Sveriges nationella center för AI-forskning och innovation – AI Innovation of Sweden – som plattformar vill Lindholmen Science Park initiera ny kunskap i gränssnittet medieinnovation, digitalisering, AI och journalistikens och medieföretagens demokratiska uppdrag och roll. Utmaningen knyter an till såväl mediernas som demokratins utveckling i takt med att articifiell intelligens, digital teknik och digitala beteendemönster påverkar och förändrar.

Exempel på frågor som väcker nyfikenhet:

  • Hur upplever journalister, mediechefer och medieägare att demokratiska perspektiv och drivkrafter finns med i dagens utvecklings- och innovationsbehov?
  • Hur närvarande och prioriterade är perspektiven och drivkrafterna i de faktiska utvecklings- och innovationsprocesserna?
  • Hur förhåller sig journalister, redaktionella ledare, mediechefer och medieägare till AI inom journalistiken och i förhållande till publiken?

Tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond söker Lindholmen Science Park en Flexitforskare. En modell RJ erbjuder för att stimulera och bygga broar mellan disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskaplig forskning och framför allt näringslivet.

– Medier & demokrati ser detta dels som en möjlighet att bidra både till ny och värdefull kunskap ur samhällsperspektiv, dels detsamma för mediebranschen. Tanken är att forskaren i hög grad ska vara verksam just ute på medieföretag och flera koncerner har redan sagt ja till att erbjuda insyn i deras innovations- och utvecklingsarbete, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

Läs mer om utlysningen: Lindholmen Science Park söker Flexitforskare
Läs mer om Flexit: Riksbankens Jubileumsfond/Flexit