Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokrati startar testredaktion för ny lokaljournalistik

Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park leder under 2018 ett unikt forsknings- och innovationsprojekt i Borås. – Vi har precis fått klart med drygt två miljoner i extern finansiering, säger programansvarig Martin Holmberg.

Projektet – Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt – har fyra huvudaktörer. Utöver Medier & demokrati är det Borås Tidning, RISE Interactive och Södertörns Högskola.

skarmavbild_2018-01-30_kl._15.16.32_0.png– Oerhört inspirerande kombination av aktörer som Medier & demokrati glädjs mycket över att kunna samla, säger Martin Holmberg.

Rekrytering till redaktionen
Redan nu rekryteras en experimentell testredaktion vid Borås Tidning. Den kommer utgöras av fyra medarbetare mellan 25-35 år och uppdraget blir att – helt oberoende av övriga tidningen – till och med valet i september producera lokal samhällsjournalistik som bedöms vara både viktig och tilldragande får målgruppen.
1. Vilka ämnen är mest angelägna och relevanta? 
2. Vilka berättarformer uppskattas och hur engageras publiken? 
Innehållet kommer att publiceras digitalt och exponeras på bt.se.eklund_webb_2.jpg

– Vi lever i en turbulent tid när det gäller medier, nyhetsförmedling och information. Att vara testmiljö för den här forskningen tycker jag är attraktivt, säger Stefan Eklund, chefredaktör för Borås Tidning.

En ambition är att testredaktionen ska bestå av medarbetare både med och utan traditionell journalistisk skolning och erfarenhet. Se annonsen här:

bild_annons_boras_2.jpg

Annons

Experimentell forskning
För projektets forskningsinsatser ansvarar RISE Interactive och Södertörns högskola.

gunnar_nygren.jpg

Framför allt Södertörn har en tydlig profil mot just lokal journalistik. Mycket för att vital lokaljournalistik och debatt ses som en förutsättning för demokratin. Södertörn kommer att studera såväl projektets redaktionella som samhälleliga effekter.

– Det experimentella upplägget är ganska ovanligt inom medieforskningen, som annars mest står vid sidan av och tittar på. Genom att följa det försök som görs vid Borås Tidning kan vi få veta mer både om hur nya former av lokal samhällsjournalistik kan utvecklas och hur publiken reagerar, säger professor Gunnar Nygren.

magnus_eriksson.jpgRISE Interactives roll blir att följa testredaktionens sätt att arbeta. Visionen är att testa och utveckla nya journalistiska metoder och verktyg.

– RISE kommer att bistå med designkompetens som består både av teknisk utveckling och design. Projektet lockar eftersom det väldigt konkret testar vad konsekvenserna blir av att göra samhällsjournalistik på andra sätt, säger Magnus Eriksson, forskare och designer på RISE Interactive.

Finansiering från flera parter
Projektets ekonomiska ram är drygt 3,5 miljoner kronor varav drygt 2,1 miljoner finansieras externt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bidrar med 1,2 miljoner och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse med 950 000 kronor. Övrig finansiering är egna insatser från Borås Tidning, Medier & demokrati, RISE Interactive och Södertörns Högskola.

Tema för Unesco
2019 planerar Västra Götalandsregionen att stå som värd för Unescos årliga konferens om media- och informationskunnighet (MIK). Ett av konferensens teman väntas utgå från just projektet Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

De nya kunskaper som projektet genererar kommer att spridas på många olika sätt. Bland annat genom rapporter, seminarier och runda bords-konferenser både under och efter projektet.