Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny forskning om lokalvalen i digitala medielandskapet

Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar höstens lokala och regionala valrörelser? Det ska Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park studera tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns Högskola.
Bild: Roman Kraft

– Ett intressant och viktigt projekt som Medier & demokrati gläds över att kunna driva tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörn, säger Martin Holmberg, programansvarig för det nationella forsknings- och innovationsprogrammet.

Vilka effekter det digitala medielandskapet har på svenska valrörelser finns färsk forskning på, men bara på nationell nivå. Inte sedan 2006 har luppen lagts över de lokala och regionala valen, vilket i sammanhanget var en annan tid. Sedan dess har bland annat följande utveckling påverkat den lokala nyhetsförmedlingen – och konsumtionen:

  • Mobilsurfandet har slagit igenom.
  • Nästan hälften av alla traditionella lokalredaktioner i Sverige har avvecklats, TV4 har lagt ner sina regionala nyhetssändningar samtidigt som nya former av hyperlokala medier har startat.
  • Inte minst har sociala medier – med Facebook i täten – etablerat sig som en vardagskanal för lokala nyheter och information.

skarmavbild_2018-04-16_kl._00.16.46.png– Forskning om mediernas roll i valrörelser har nästan uteslutande handlat om riksdagsvalet. Men även i de lokala och regionala valen har medierna en viktig roll – fast hur vet vi mycket lite om. De lokala valen blir allt viktigare i takt med att väljarna i större utsträckning röstar på olika partier i de olika valen och lokala stridsfrågor förändrar maktförhållanden i kommuner och landsting. Frågan är vilken roll medierna har i detta och hur aktiva medierna är i sin granskning och i vilken grad de mest är språkrör för de etablerade partierna, säger Gunnar Nygren, professor vid Södertörns Högskola.

Just Gunnar Nygren och professorskollegan Lars Nord vid Mittuniversitet i Sundsvall genomförde den senaste studien av mediernas roll i de lokala och valrörelserna. Det var alltså 2006 och resulterade i boken Präktiga massmedier. 

Mer info men vidgade klyftor?
I det nu aktuella forskningsprojektet, som finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse i Karlstad, ska bland annat följande frågor belysas:

  • Hur har de traditionella mediernas bevakning förändrats?
  • Vilken betydelse har de nya hyperlokala medierna?
  • Vilka skillnader kan vi se mellan olika typer av kommuner/landsting/regioner? 
  • Vad betyder sociala medier i relation till traditionella medier med professionell journalistik?
  • Hur relaterar traditionella medier till de sociala mediernas plattformar?
  • Var finner medborgarna sitt underlag för ställningstagandet i de lokala/regionala valen?

skarmavbild_2018-04-16_kl._00.15.51.png

– Medieutvecklingen ger väljarna enklare tillgång till information och dialog i fler kanaler.Samtidigt riskerar den mer fragmentiserade medieanvändningen vidga klyftor och minska den sociala sammanhållningen, säger Lars Nord.

ABC om lokalvalsprojektet

Parter: Lindholmen Science Park (Medier & demokrati), Mittuniversitetet och Södertörns Högskola.

Kärnfråga: Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar höstens lokala och regionala valrörelser?

Projekttid: Maj 2018-mars 2019.

Resultaten: Presenteras i en akademisk slutrapport, i en rapport från Medier & demokrati, i seminarieform och vetenskapliga internationella tidsskrifter.

Finansiering: Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse med 1 458 000 kronor.