Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pandemin påverkar nyhetsvanorna

Konsumtionen av nyheter ökar under coronapandemin. Men samtidigt är det ekonomiska läget kärvt för mediebranschen. Det framgår av innehållet i två nya rapporter och ett webbinarium från Myndigheten för press, radio och tv.

Titeln på det timslånga webbinariet är ”Svensk medieutveckling — ekonomi och användare”. Där möter ni medieforskarna Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson som har gjort var sin rapport på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv:

ulrika_nyhet.jpg- Ulrika Andersson, biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet och forskningsrådgivare till Medier & demokrati, beskriver i sin rapport ”Svenska nyhetsvanor i – normaltider och kristider” hur allmänhetens nyhetsvanor utvecklas. De digitala plattformarna får en allt mer central roll i nyhetsförmedlingen, och de sociala medierna har de senaste åren slagit igenom som nyhetsdistributör.

Ulrika Andersson redogör också för nya och intressanta fakta om hur nyhetskonsumtionen ökade rejält under de dramatiska vårmånaderna då coronapandemin spreds över världen och Sverige.  Särskilt anmärkningsvärda är siffrorna för hur kraftfullt de digitala nyhetskanalerna slog igenom i de äldre delarna av befolkningen.

jonasohlsson_c.jpeg- Jonas Ohlsson, föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet, går i sin rapport ”Medieutveckling 2020 – medieekonomi” igenom hur medieföretagens ekonomi utvecklas i dagens tuffa konkurrensläge, där de nationella och lokala svenska medierna möter internationella jättar som Google, Netflix, Youtube och Facebook.

Inte minst dagspressen är hårt pressad av minskade annonsintäkter, ett fall som blivit brantare under coronapandemin. Men det finns ljusglimtar. Antalet digitala prenumeranter ökar, och under pandemin har ökningen accelererat.
lindholmen_jonathan-falck-1_nyhet_1.jpgI webbinariet deltar också Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv. Moderator är Jonathan Falck, senior rådgivare vid Medier & demokrati.
– Det är två intressanta rapporter som Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson presenterar. De innehåller för det första tankeväckande fakta om medieutvecklingen på sikt, för det andra spännande siffror om hur människors nyhetskonsumtion påverkas i en kris som coronapandemin, säger han.

Här hittar ni webbinariet ”Svensk medieutveckling – ekonomi och användare”

De två rapporterna ”Svenska nyhetsvanor – i normaltider och kristider” och ”Medieutveckling 2020 – medieekonomi” finns båda här

Foto: Lars Lanhed