Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Prisat journalistiskt integrationsprojekt i Medier & demokratis första rapport

Medier & demokrati har en nyckelroll för att sprida ny kunskap i gränslandet medie- och demokratiutveckling. Det sker bland annat via seminarier och unika rapporter. Just i dagarna har den allra första rapporten distribuerats i programmets nätverk.
Inga-Lill Bengtsson, Mohamad Kanina och Qaali Ali Shire. Bild: Martin Holmberg
Inga-Lill Bengtsson, Mohamad Kanina och Qaali Ali Shire. Bild: Martin Holmberg
Rapporten skildrar Kb Mosaik i Kristianstad – ett prisat journalistiskt projekt direkt kopplat till flera av samhällets mest aktuella utmaningar och möjligheter:
• Integration och segregation
• Framtidens medielandskap
• Demokratiskt deltagande
 
Medier & demokrati har följt satsningen under drygt ett år, besökt redaktionen och intervjuat nyckelpersoner och läsare. Rapporten innehåller en ingående beskrivning av projektet, hur det är uppbyggt, organiserat och vilka mål som finns. Den berättar också om projektets största utmaningar och mest värdefulla erfarenheter.
 
Kärnan är att Kristianstadsbladet sedan våren 2016 i en specialsatsning skräddarsyr journalistik för bidra till att fler invånare – både uppvuxna i Sverige och med utländsk bakgrund – ges bättre förutsättningar att bli delaktiga i lokalsamhället. 
 
En central målgrupp är nyanlända och ett avgörande redaktionellt inslag är att journalister med ursprung i Somalia och Syrien rekryterats. Deras huvudsysslor är att utveckla och översätta innehåll från Kristianstadsbladet och att producera exklusiv journalistik till Kb Mosaik, som ges ut både digitalt och på papper, och där innehållet parallellt publiceras på fyra språk: lätt svenska, engelska, arabiska och somaliska.
 
– Vi tycker inte att det går att stå bredvid och se på när en stor grupp människor i vårt samhälle av olika anledningar inte har möjlighet att bidra. Därför att de inte förstår språket eller inte förstår hur Sverige fungerar, menar Kristianstadsbladets chefredaktör Jörgen Svensson.
 
I en allt mer digitaliserad värld och vardag har Kb Mosaik så här långt största styrka i kb_mosaiketta2.pngpappersutgivningen. Upplagan har sedan premiären i april i fjol ökat med 300 procent: Från 4 500 till 18 000 exemplar.
 
Utöver Kristianstadsbladet stödjer fem parter projektet: Sparbanksstiftelsen 1826, Kristianstads och Östra Göinge kommuner, kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen och Arbetsförmedlingen. Samtligas uppfattning är att projektet utvecklats bättre än förväntat och antalet partners har vuxit. Fler grannkommuner visar dessutom intresse.
 
Satsningen har bland andra uppmärksammats av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och gästats av internationell media. Den har även tilldelats pris.
 
Projektet är finansierat till och med mars 2019 och parterna signalerar en tydlig vilja att permanenta utgivningen. 
 
Kb Mosaik och Medier & demokrati diskuterar förutsättningar för att under nästa år knyta forskning till projektet för att vetenskapligt söka svar på frågorna om – och i så fall vilka – effekter initiativet har.