Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Så har nya medielandskapet påverkat lokala valrörelser

Medielandskapet genomgår en historiskt omvälvande förändring. En fråga är om och hur lokala valrörelser påverkats? I ett spännande forskningsprojekt söker Mittuniversitet, Södertörns högskola och Medier & demokrati svar – och 29 november presenteras de första resultaten vid Anderseminariet på Karlstads universitet. En forskare som står på scen är Sanna Volny.

Hallå där
… Sanna Volny, adjunkt på Södertörns högskola som tillsammans med Mittuniversitetet i Sundsvall och Medier och demokrati genomför forskningsprojektet "Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018". 

Vad är det projektet studerar?
–  Projektet består av tre delar och handlar om lokala valrörelser i tre regioner: Stockholm, Västernorrland och Östergötland. Forskarna på Mitttuniversitet undersöker traditionella lokala mediers valbevakning tre veckor före valet, på Södertörn tittar vi på de lokala medierna, partierna och lokala gruppers aktivitet på Facebook och den sista delen består av en enkät till 2 000 personer om hur de hämtar underlag för sitt ställningstagande i de lokala valen.

Varför är projektet intressant och viktigt? 
–  Därför att de flesta studier om mediernas roll utgår från riksdagsvalet. Den senaste stora studien med fokus på lokalvalen var Gunnar Nygrens och Lars Nords studie från 2006 och mycket har hänt sedan dess, inte minst i det digitala medielandskapet.

I vilken fas befinner sig forskningen just nu – och vilka moment återstår innan färdiga resultaten kan presenteras nästa år? 
–  Vi på Södertörn är i slutfasen av att koda drygt 5 000 Facebookposter från de lokala partierna, medierna och i lokala grupper. Sen återstår gemensamt analysarbete och skrivande.

Finns det några spännande upptäckter ni ska berätta om redan nu?
– Det är förstås intressant hur medierna och partierna använder sig av lokala Facebookgrupper, hur de samspelar med varandra, hur styrkeförhållandet ser ut och vilka frågor som dominerar valrörelsen på Facebook. Samt hur det skiljer sig mellan olika regioner beroende på hur starka de lokala medierna är och hur engagemang i lokala frågor har mobiliserats av olika grupper i valrörelsen. Till exempel i Västernorrland där engagemanget för BB och akutsjukvård i Sollefteå har nyttjats maximalt eller i Huddinge där man i princip bara har två journalister på varsin gratistidning som bevakar hela kommunen.

Ni och Medier & demokrati medverkar med en programpunkt under Anderseminariet på Karlstads universitet 29 november. Vad kommer publiken bland annat att få höra om då? 
– Rykande färska siffror på hur den politiska dagordningen skiljer sig åt mellan lokala medier, aktionsgrupper och partier i lokala valrörelser: vilka frågor som är viktigast och hur lokala journalister, politiker, aktivister och vanliga medborgare samverkar på Facebook.

Medier & demokrati kommer även att berätta om programmets verksamhet i lite bredare perspektiv.

Mer om seminariet