Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Superlokalt, live och rörligt – nyckelord för att öka publikens engagemang

Vilka förväntningar har publiken på framtidens lokalredaktörer? Och hur kan lokala medier skapa större engagemang och nya former för lokaljournalistik? Det är huvudfrågorna i Medier & demokratis nya rapport, som tar avstamp i Olofström och Ronneby.
Fyra av Sydöstrans lokalredaktörer (bilden ovan) – Gunnel Persson och Jan-Erik Martinsson i Olofström och Emma Gunler och Jens Svensson i Ronneby
Fyra av Sydöstrans lokalredaktörer – Jens Svensson, Jan-Erik Martinsson, Emma Gunler och Gunnel Persson. Foto: Mattias Mattisson

Rapporten utgår ifrån forsknings- och innovationsprojektet Lokalredaktör 2.0, som har bedrivits under 2021. Målet har varit att undersöka hur ett mediehus som Sydöstran i Blekinge kan vara en betydelsefull aktör och stärka sin roll i lokalsamhället. 

Fyra av Sydöstrans lokalredaktörer (bilden ovan) – Gunnel Persson och Jan-Erik Martinsson i Olofström och Emma Gunler och Jens Svensson i Ronneby – stod i centrum för projektet. De fyra gjorde djupintervjuer med ett 25-tal invånare på de två orterna. Med frågor som: Vad vill du att Sydöstran ska bevaka? Hur ska en journalist på en lokalredaktion arbeta på ett optimalt sätt? Hur viktigt är det att journalisten är stationerad på orten som bevakas? Hur kan lokalredaktörer och lokala medier skapa större engagemang och nya former för lokaljournalistik?

Dessa djupintervjuer var grunden för projektet, och de förbereddes och analyserades vid workshops ledda av medieforskaren Malin Picha Edwardsson på Södertörns högskola.
Vad tycker då Sydöstrans publik i de båda kommunerna? Jo, bland många spännande röster och blandade budskap går det att urskilja tydliga trender. Invånarna vill att lokalredaktörerna ska vara närvarande, granska makten, ta större plats och utmana mer. Andra budskap är att tidningen ska ge nyanser, men även vara en plats för underhållning och avkoppling, en tillflykt i en stressad vardag. Därtill krävs nytänkande kring livejournalistik och rörligt berättande.

På olika sätt kan man försöka bli ännu mer kreativ och skapa upplevelser för läsarna, där tidningen i ännu högre grad blir en aktiv samhällsaktör och någon att räkna med i den lokala samhällsdebatten.

Malin Picha Edwardsson menar att det är angeläget att fundera över på vilka sätt det går att öka kontaktytorna med läsarna.
”På olika sätt kan man försöka bli ännu mer kreativ och skapa upplevelser för läsarna, där tidningen i ännu högre grad blir en aktiv samhällsaktör och någon att räkna med i den lokala samhällsdebatten”, skriver hon.

En annan betydande del i rapporten handlar om de förändringar som lokalredaktörerna själva upplever i vardagsarbetet. I sin analys listar Sydöstrans chefredaktör Anders Nilsson ett antal konkreta åtgärder som han vill genomföra. Till exempel: skapa liveflöden för varje kommun med superlokala nyheter, satsa på mer rörligt berättande, mer lösningsorienterat och involverande material, och flytta ut redaktionen i olika stadsmiljöer med jämna mellanrum.
”Vi bör tänka på att ha stora öron och att utforma journalistiken ännu mer i samspel med publiken. Då kan vi återfå vår roll som lokal lägereld som skapar samhörighet i bygden”, skriver han.

ABC om Lokalredaktör 2.0

  • Projektet initierades av tidningen Sydöstran, med Södertörns högskola och Medier & demokrati som samverkansparter. 
  • Sydöstrans chefredaktör Anders Nilsson har lett arbetet. Medieforskaren Malin Picha Edwardsson på Södertörns högskola har ansvarat för forskningen, medan Medier & demokrati har bidragit med rådgivning och spridning av de kunskaper och erfarenheter som projektet har gett. 
  • Projektet har omfattat drygt 900 000 kronor, varav parternas egna insatser har utgjort två tredjedelar medan en tredjedel är Innovations- och utvecklingsstöd till Sydöstran från Mediestödsnämnden.

Ladda ner rapporten här