Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Tre medieföretag i pionjärt AI-projekt

Lindholmen Science Park har snabbt etablerat en brygga mellan Medier & demokrati och AI Innovation of Sweden. I pionjära projektet "Svenskt språkdatalabb" deltar tre medieföretag, och det kan bli fler. – För oss är det av stort värde att samverka med nya aktörer och få ta del av annan AI-kompetens än den vi själva har, säger George Grönwald, redaktionell utvecklingschef för Hall Media.

AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och
forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet är att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. I februari invigde energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman centrets första test- och samverkansmiljö på Lindholmen Science Park. 

En bärande arbetsmodell är, precis som inom Medier & demokrati, att näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver konkurrensneutrala skarpa projekt.  Svenskt språkdatalabb är ett av åtta svenska datalabbsprojekt som Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet – nu investerar i. Syftet är att stimulera och utveckla tillgången till data, som i sin tur ger vassare möjligheter att driva innovation utifrån just data och AI.

George Grönwald, Hall Media, ser värdet av att ta del av ny AI-kompetens.George Grönwald, Hall Media, ser värdet av att ta del av ny AI-kompetens.

För mediebranschen är Svenskt språkdatalabb – fritt översatt ska articifiell intelligens tränas i svenska – en språngbräda för att utveckla AI- och språkbaserade medietjänster. Projektet, som leds av AI Innovation of Sweden, löper till juni 2021 och omsluter 3,8 miljoner kronor varav hälften finansieras av Vinnova. Centrala aktörer är bland andra Recorded Future, Gavagai, Talkamatic och Språkbanken. De tre mediebolag som deltar är Gota Media, Hall Media och Ifrågasätt, varav det senare främst är känt för sin kommentarstjänst.

Medier & demokratis ambition är att mediebranschen blir en naturlig del även i AI Innovation of Sweden och dess ekosystem, nationellt som internationellt.

– Vi är övertygande om att praktisk AI-tillämpning kommer bli mycket viktig för mediabranschen och ser mycket positivt på att flera medieaktörer nu snabbt engagerar sig i breda samarbetsprojekt och där fler är på gång, säger Martin Svensson, Co-director för AI Innovation of Sweden.

AI Innovation of Sweden

  • Finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin.
  • Värd är Lindholmen Science Park.
  • Redan vid start samlade centret 40 parter.

Läs mer om projektet

Läs mer om AI Innovation of Sweden