Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ulrika Andersson vässar Medier & demokratis akademiska profil

Medier & demokrati vässar sin akademiska profil. Ulrika Andersson – forskare och docent i medier och journalistik – adderas till forsknings- och innovationsprogrammet.

– Vi hälsar Ulrika varmt välkommen och är övertygande om att hon framför allt kommer sätta ytterligare spets på aktuella och relevanta forskningsfrågor – och våra experimentella projekt, säger Martin Holmberg, programansvarig.

Ulrika Andersson är till vardags biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2009 med en avhandling som hade fokus på svenska journalisters förhållningssätt till mediepubliken, och på den vägen har det fortsatt: Ulrikas forskning ligger inom fälten medieanvändning, mediemedarbetare respektive medieinnehåll.

Sedan 2017 är hon forskningsledare för Journalistpanelen samt för Journalistundersökningarna vid JMG, Göteborgs universitet, vilket även fortsättningsvis är hennes huvudsyssla.

Hur känns uppdraget som forskningsrådgivare för Medier & demokrati?
– Spännande! Inte minst att få sätta sig in i frågor som på olika sätt kan förena forskning och praktik inom medieområdet.

Hur ser du på Medier & demokrati som neutral aktör i samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle?
– Det är ett intressant upplägg som har möjlighet att bidra dels till nya kontaktytor mellan mediebranschen, forskare och samhällsmedborgare, dels till korsbefruktning av de kompetenser och erfarenheter som de olika aktörerna besitter.

Vilken ömsesidig nytta bedömer du att de olika ”grenarna” har av att samverka just i experimentella forsknings- och innovationsprojekt?
– Jag tror att den ömsesidiga nyttan är stor! Forskningen har mycket att tjäna på att plocka in och uppdatera sig kring centrala branschfrågor och perspektiv. Samtidigt kan aktörer inom medieområdet ha stor nytta av de kompetenser och kunskaper som forskare besitter.