Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utbyggt Audiovisual Days tillbaka våren 2021

Nästa Audiovisual Days planeras till våren 2021. Då i ett vidareutvecklat format som inkluderar fyra innovationsprogram inom Lindholmen Science Park. – Medier & demokrati ser fram emot vår debut i arrangörsteamet, säger Martin Holmberg, programansvarig.

Audiovisual Days – tidigare Västsvenska filmdagarna – har arrangerats i nio år och vänder sig brett till aktörer inom rörlig bild och audiovisuella medier. Under två intensiva dagar erbjuds deltagarna ett varierat program av föreläsningar, panelsamtal och workshops med fokus på aktuella branschrelaterade frågor, nationellt som internationellt. Mot en bred målgrupp som exempelvis kreatörer, producenter, rörlig bild-redaktörer, marknadsförare och finansiärer belyses utveckling och innovation inom bland annat film, tv, ljudbaserad journalistik och spel. Exempelvis är 360-graders filmer, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) under stark utveckling och relevant inom olika områden: e-sport, film, journalistik, kommunikation, konst, musik, reklam, spel, teater.
– Medier & demokrati, som främst samverkar med nyhetsmedier och medieforskning, har inte tidigare varit en del i Audiovisual Days. Men vi bedömer att det finns en spännande potential för att utveckla ömsesidiga idé- och kunskapsutbyten mellan mediebranschen och övriga. Konsumtion av nyhetsmedier sker ju allt mer via video och ljud, säger Martin Holmberg.

Fyra program bakom nysatsning

Audiovisual Days är unikt genom att evenemanget är publikt och öppet för alla.

Ljud, bild och immersiva upplevelser får en mer central roll i berättande och målsättningen är att stimulera och inspirera publiken att testa och nyttja framtidens teknik. Liksom att inspirera och bidra till möten mellan både etablerade aktörer och talanger.

Från och med 2021 tar Audiovisual Days ett vidare grepp om temat audiovisuella medier. Bakom nysatsningen står fyra program inom Lindholmen Science Park: Film & TV, Visual Arena, Medier & demokrati och AI Sweden.

Den digitala och tekniska utvecklingen erbjuder ett universum av nya möjligheter, men ställer också nya krav och ambitionen är att gemensamt samla förutsättningarna för värdeskapande korsbefruktning som ytterligare utvecklar audiovisuella berättarformer och upplevelser.
– I ett medielandskap som genom den digitala utvecklingen genomgår en rasande utveckling är det i dag ett måste att kunna tänka utanför traditionella strukturer och tillvägagångssätt, säger Gunnar Eriksson, projektutvecklare inom Lindholmen Film & TV.

ABC om Audiovisual Days

  • 2021 blir tionde gången evenemanget arrangeras.
  • Arrangörer är Film & TV, Medier & demokrati, Visual Arena och AI Sweden vid Lindholmen Science Park.
  • Extern finansiär är primärt Västra Götalandsregionen. 
  • Tidigare samverkansparter har varit bland andra Göteborg film festival, Kulturakademin, FilmCloud, Gothenburg Film Studios och Filmkontoret, Göteborg Stad.

Arrangörer