Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Västra Götalandsregionen fortsätter finansiera Medier & demokrati

Samverkansplattformen Medier & demokrati får fortsatt finansiering av Västra Götalandsregionen. – Det är både glädjande och inspirerande med regionens långsiktiga engagemang kring medielandskapets, och därmed också demokratins, utveckling, säger Tord Hermansson, vd för Lindholmen Science Park.

Västra Götalandsregionen – VGR – är och har varit Medier & demokratis tongivande finansiär. Dels finansierade regionen förstudieperioden som utkristalliserade och förankrade satsningens inriktning. Dels har regionen finansierat Medier & demokrati sedan plattformens formella start. Den var 1 juli 2017 och sedan dess har Medier & demokrati haft en stark utveckling med följande huvudfokus:

 • Att leda och stimulera experimentella forsknings- och innovationsprojekt där medieaktörer, akademi, samhällsinstitutioner och medborgare samverkar.
 • Att etablera korsbefruktande kunskapsspridning inom medieinnovation och samhällsforskning.
 • Att – både med nationell och internationell profil – vidareutveckla plattformen för att inte minst ytterligare kunna bidra till att stärka mediernas innovationskraft kopplat till demokratiska perspektiv.

lindholmen_tord_hermansson_4_.jpg

– Medier & demokrati är ett viktigt forsknings- och innovationsprogram, nu i en mycket spännande utvecklingsfas. För Lindholmen Science Park som samverkansarena och innovationsmiljö har programmet en katalyserande funktion i ett snabbt växande nätverk. På flera sätt etablerar programmet dessutom bryggor och samverkan kopplat till den övriga programverksamheten, säger Tord Hermansson.

”Vi är givetvis jätteglada”

Inom VGR är det Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden som finansierar Medier & demokrati. Den senare har fattat beslut till och med juni 2023, den förstnämnda har samma inriktning, men fattar beslut per kalenderår. Den sammanlagda finansieringen avses bli 2 500 000 kronor per tolvmånadersperiod.
Vi är givetvis jätteglada över Västra Götalandsregionens beslut och för det gensvar Medier & demokrati mött och möter hos framför allt medieaktörer och akademi. Medieutveckling med demokratiska perspektiv ökar i aktualitet och att som neutral aktör stimulera värdeskapande samverkan är en väldigt stimulerande roll, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati. Att plattformen har Lindholmen Science Park som hemvist är dessutom en tillgång som oavbrutet öppnar för nya möjligheter och perspektiv.

Här följer några milstolpar i Medier & demokratis utveckling:

 • 2014: Initiativet föds. Aktuell svensk medieforskning kartläggs.
 • 2015: Öppna workshops mellan mediebranschen och akademin.
 • 2016-2017: Förstudieperiod finansierad av Västra Götalandsregionen.
 • 2017: Medier & demokrati etableras som program.
 • 2018: Första forsknings- och innovationsprojekten genomförs.
 • 2019: Medier & demokrati blir plattform för en nationell AI-satsning finansierad av Vinnova och medieföretagen Hall Media, Stampen och Sveriges Television.
 • 2020: Borås Tidning utses till Årets redaktion och Medier & demokrati-projekten Beta Borås 1 och Beta Borås 2 ses som två bidragande satsningar.
 • 2020: Västra Götalandsregionen fortsätter att finansiera plattformen.

ABC om Medier & demokrati

 • Medier & demokratis mål är att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. 
 • Ett prioriterat område är medierelaterad AI-innovation.
 • Medier & demokrati finansieras av Västra Götalandsregionen, Riksbankens Jubileumsfond, Vinnova och deltagande mediekoncerner i pilotsatsningen ”Mediebranschen och AI”.
 • Satsningen stöds också av bland andra Tidningsutgivarna (TU), public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio och Sveriges ledande medieakademier. Därtill av internationella aktörer som exempel Global Alliance for Media Innovation.