Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vilka möjligheter och fallgropar innebär AI:s framväxt inom journalistiken?

Göteborgs universitet, AI Competence for Sweden och Medier & demokrati samlade mediechefer och forskare till en nästintill fullsatt konferens på Lindholmen. På agendan: dela erfarenheter och spana in i framtidsscenarion kring AI inom journalistiken.

Kraften i artificiell intelligens, automatisering och maskininlärning förändrar branscher och samhällen. Journalistiken i det digitaliserade medielandskapet, och därmed även demokratin, är inga undantag.

I centrum för konferensen – AI inom journalistiken – stod hur artificiell intelligens som snabbt framväxande teknologi påverkar journalistik, redaktioner, etik, praxis och medieaktörers behov av breddad kompetens. Dagen var uppdelad i två skilda pass: en seminariedel med två inledningstalare och en workshopdel med tre parallella sessioner.

Workshoparna hade följande teman:

  • AI i den redaktionella vardagen.
  • Hur förändrar AI etik och praxis?
  • Vilka kompentenser behöver mediebranschen? 

AI ökar antalet prenumeranter

img_3787.jpgFörsta talare var Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare för Vestmanlands läns tidning i Västerås (VLT). VLT ingår i Mittmedia, en koncern som sedan i våras ägs av Bonnier News och norska Amedia, och som har och haft ett uttalat fokus på digital omställning. Centralt i den omställningen är just att jobba mer databaserat och med stöd av bland annat AI. Daniel Nordström gav sitt publicistiska perspektiv på utvecklingen. Han berättade exempelvis att redaktionerna inom Mittmedia inte bara kompletterats med inom några områden extremt produktiva robotar. Redaktionerna har även fått acceptera att tekniken är bättre på att paketera nyhetssajter som attraherar fler prenumeranter. Daniel Nordström berättade även om vardagliga utmaningar som att automatiserad produktion och publicering kan upplevas som för snabb. När Mittmedias fastighetsrobot fångar upp och skriver om nya husaffärer kan det gå så kvickt att säljare och köpare inte alltid har hunnit informera andra berörda, vilket lett till reaktioner.

Före blir viktigare än efter?

img_9271.jpgDagens andra talare var Carl-Gustav Lindén, tidigare ekonomijournalist, numera forskare vid Helsingfors University och Södertörns högskola. Han beskrev hur AI kan förstärka journalistiken, men visade samtidigt att redaktioner än så länge ofta har en avvaktande hållning. AI etiketteras lätt som teknikutveckling och inte som en del av journalistisk innovation och utveckling, och där journalistikens avvägningar utgör viktig input.

De tre workshoparna inleddes med varsin inspiratör:

  • AI i den redaktionella vardagen

Cecilia Campbell från United Robots berättade om olika automatiserade redaktionella tjänster som finns i dag, och som är under utveckling.

  • Hur förändrar AI etik och praxis?

Avery Holton, docent vid University of Utah i USA, forskar i gränslandet mellan journalistik, digitala och sociala medier, och samhället. Han pratade om hur normer, värden, praxis och etik kan förändras med AI och hur den journalistiska etiken måste följa med in i en miljö som präglas av mer innovation och fler experiment.

  • Vilka kompetenser behöver mediebranschen?

Tomas de Souza, tidigare innovationschef vid Bonnier News och numera konsult, presenterade faktorer som han bedömer blir avgörande för medierna i en alltmer datastyrd värld:
* Förmåga att förutse vad som ska hända istället för att berätta om det som hänt.
* Bli vassa i produktutveckling.
* Se till att systemen själva klarar att följa de etiska principer som styr journalistiken. Orsaken är att AI möjliggör extremt ökande produktionskapacitet.

– Vi har fått mycket positiv feedback och ambitionen är att fortsätta stimulera utbyte och samverkan mellan medieaktörer och akademi kring temat. Det är aktuellt nu och blir sannolikt ännu mer viktigt framöver. Dessutom leder ju Lindholmen Science Park sedan i februari AI Innovation of Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad AI-innovation och forskning, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

Fotnot: Medier & demokrati kommer senare i höst att publicera en rapport som summerar konferensens innehåll och kärnpunkter.