Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om oss

Medier & demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning. Målet är att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Ett prioriterat område för plattformen är medierelaterad AI-innovation. 

Medier & demokratis utgångspunkt är den historiska omvandlingen av medielandskapet. Digitaliseringen har revolutionerat möjligheterna att producera, publicera och konsumera medieinnehåll och de traditionella och publicistiskt drivna medierna har inte längre samma dominerande och samlande roll.

Vilka effekter – positiva som negativa – får den förändringen för journalistiken, medierna, medborgarna och demokratin? Just gränssnittet medie- och demokratiutveckling är ett område där Sverige redan för drygt 250 år sedan gick i bräschen. Då med att anta världens första tryckfrihetsförordning.

Medier & demokrati är en neutral utvecklingsmiljö där medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner tillsammans driver innovation och forskning. Det sker i experimentella projekt som tar fram och sprider nya kunskaper, nya arbetsmetoder, tjänster och verktyg.

Sedan december 2019 leder Medier & demokrati även en nationell AI-satsning tillsammans med mediekoncerner och AI Innovation of Sweden, Sveriges motor för tillämpad AI-utveckling och forskning. Syftet är att accelerera medierelaterad teknikutveckling med fokus på AI och datadriven journalistik, affärs-, produkt- och produktionsutveckling.

Här följer några av Medier & demokratis milstolpar:

 • 2014: Initiativet föds. Aktuell svensk medieforskning kartläggs.
 • 2015: Öppna workshops mellan mediebranschen och akademin.
 • 2016-2017: Förstudieperiod finansierad av Västra Götalandsregionen.
 • 2017: Medier & demokrati etableras som forsknings- och innovationsprogram med Västra Götalandsregionen som basfinansiär.
 • 2018: Första forsknings- och innovationsprojekten genomförs.
 • 2019: Medier & demokrati blir plattform för en nationell AI-satsning finansierad av Vinnova och medieföretagen Hall Media, Stampen och Sveriges Television.
 • 2020: Borås Tidning utses till Årets redaktion och Medier & demokrati-projekten Beta Borås 1 och Beta Borås 2 ses som två bidragande satsningar.
 • 2020: Västra Götalandsregionen fortsätter att finansiera plattformen.
 • 2021: International Youth Think Tank adderas till Medier & demokrati.
  Medier & demokrati genomförde första Future of Democracy Summit tillsammans med AI Sweden och övriga samverkanspartners.

Medier & demokrati leds av Lindholmen Science Park och finansieras av Västra Götalandsregionen, Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond.
Satsningen stöds också av bland andra Sveriges kommersiella medier inom Tidningsutgivarna (TU), public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio, Sveriges ledande medieakademier som Göteborgs universitet, Jönköping University, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Södertörns högskola. Därtill av internationella aktörer som Nordicom, den globala branschorganisationen WAN-IFRA samt i Norge av utvecklingsnätverket NxtMedia och bransch- och utgivarorganisationen Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 

Styrgruppen består av:
Robert Olsson, vd Utgivarna, ordförande
Anna Careborg, vd och chefredaktör, Svenska Dagbladet
Bengt Johansson, professor i journalistik och medier vid Göteborgs universitet
Anette Novak, vd för Svenska Filminstitutet
Martin Svensson, Co-director Operations, AI Sweden
Johan Taubert, vd TU Medier i Sverige
Martin Holmberg, programansvarig, Medier & demokrati

För mer information kontakta:
Martin Holmberg, Programansvarig, Medier & demokrati
Lindholmen Science Park
+46 (0)31-764 70 61
+46 (0)705-62 40 93
martin.holmberg@lindholmen.se