Hoppa till huvudinnehåll

Future of Democracy Summit

-
Lindholmen Conference Centre, Lindholmen Science Park, Göteborg

Ett demokratiskt samhälle behöver ta hänsyn till flera perspektiv, från företagens konkurrenskraft till medborgarnas integritet och möjlighet till inkludering. Idag står samhället inför stora utmaningar och för att navigera i den nya digitala tiden krävs kunskap och handlingskraft. Vi behöver ledare och beslutsfattare som förstår möjligheterna, lär av omvärlden och kan ta sig an utmaningarna.

Arrangeras av: 
Future of Democracy
AI Sweden
Medier & demokrati

FoD Summit samlar en exklusiv grupp av personer på exekutiv nivå från olika sektorer av det svenska samhället. Målet är att skapa en aktiv kraft och en mötesplats med fokus på hur vi kan forma digitaliseringen på ett sätt som är demokratiskt hållbart, och omvänt hur demokratin och välfärden kan dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder. Programmet blandar inspirerande keynotes och panelsamtal med aktiv diskussion.

Med start 2021 anordnar vi årligen en summit om framtidens demokrati och digitalisering/AI.

  • Nationellt fokus med internationell utblick. Lokal och regional förankring
  • Riktar sig till beslutsfattare inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.
  • Personligt inbjudna gäster på plats. Innehållet tillgängliggörs i efterhand.

Läs mer här