Hoppa till huvudinnehåll

50 mediechefer om AI och automatisering

måndag, februari 7, 2022

Användandet av artificiell intelligens växer inom nyhetsmedier. Men hur ser nyckelpersoner i branschen på teknikens möjligheter och utmaningar? I en undersökning – genomförd inom forskningsprojektet ”Automatiseringen av journalistiken” – svarar drygt 50 mediechefer i Norden. Fyra av tio menar att egna koncernen saknar en tydlig strategi inom området. I Medier & demokratis nya rapport fördjupas dessa resultat och andra resultat med hjälp av intervjuer, analys och nya frågeställningar.

Enkäten i forskningsprojektet visar att de flesta medier redan har infört någon form av AI, men att det ändå finns en utbredd känsla av att ligga efter i utvecklingen. Det finns en tilltro och optimism kring de möjligheter AI kan betyda för journalistiken och respondenterna avvisar föreställningar om att AI ska ”ta över” beslut från mänskliga journalister och redaktörer. I stället pekar de på tekniken som ett redskap för att förstärka och utöka mänskliga förmågor. När det gäller ledarskap, strategi och samarbete blir det tydligt att det finns utvecklingspotential.

Det finns fortfarande en ovana vid projekt mellan redaktion och teknik vilket riskerar att sätta hinder för framgångsrik innovation, säger medieforskaren Jenny Wiik, projektledare för ”Automatiseringen av journalistiken”. I rapporten vill vi visa goda exempel på hur man kan möta de utmaningarna.

”Det gynnar lokala journalistiken”

I rapporten delas också kunskap och erfarenheter från Medier & demokrati-ledda pilotprojektet Mediebranschen och AI i vilket koncernerna Bonnier News Local, Stampen och Sveriges Television deltar. Speciellt med fokus på ”Fakturakollen”, en prototyp delvis utvecklad med teknik från Airbnb och som just nu testas inom ramen för samarbetet. Därtill skriver Agnes Stenbom och Olle Zachrison – Schibsted och Sveriges Radio – om branschens behov av utbyte och samarbeten för att hänga med i och den accelererande teknikutvecklingen.

Rapporten presenterar även pågående case ute på medieföretag. Exempel ges från politiksajten Altinget och från NWT Media.

Att kunna erbjuda automatiserad riksdagsbevakning har hjälpt oss att ha en större produktion av innehåll än annars, vilket ger ett större värde för våra användare, menar Kristoffer Hecquet, chef för redaktionell utveckling på Altinget.

 

Finns det en teknisk lösning för någonting som vi gör oavsett vad, då är vi intresserade av den, för att vi ser att det gynnar den lokala journalistiken, säger NWT:s IT- och informationssäkerhetschef Robin Sonesson.

 

 

Rapporten undersöker fenomen

Den nya tekniken reser behov av nya kompetenser, frågeställningar om hur man bäst organiserar innovationsarbetet, samt etiska spörsmål kring hantering av data och uppbyggnad av algoritmer. Utveckling och implementering av AI leder till omförhandlingar av journalistiken och i rapporten undersöks fenomenet utifrån både forskning och exempel på praktiska tillämpningar med syfte att förstå: Hur bör nyhetsmedier arbeta strategiskt och medvetet med AI för att maximalt kunna utnyttja fördelarna, och samtidigt undvika olyckliga och eventuellt allvarliga fallgroparna? Det finns inte ett svar på den frågan, och därför inkluderas en mångfald av röster i rapporten, från ett tvärsnitt av branschen.

Läs eller ladda ner rapporten