Hoppa till huvudinnehåll

Ny förstudie fortsätter utforska samverkan mellan lokala bibliotek och nyhetsmedier

måndag, juni 17, 2024

I september inleder Medier & demokrati en ny förstudie: Lokala informationslandskapet i kris och krig. Studien ska undersöka förutsättningarna för ny forskning och innovation om hur lokala bibliotek och nyhetsmedier kan stärka tillgången till verifierad information och oberoende journalistik vid större kriser och i händelse av krig. Förutom Medier & demokrati deltar samverkansparter från Malmö till Stockholm.

Två kvinnor och en man

Under 2022 och 2023 ledde Medier & demokrati det uppmärksammade projektet Lokal demokrati i en digital värld. I det samverkade bibliotek och nyhetsmedier i tre västsvenska kommuner: Borås, Falköping och Vänersborg. Utgångspunkten var att testa och utforska om samverkan, utifrån aktörernas respektive samhällsroller, kunde stärka lokal kunskaps- och nyhetsförmedling, åsikts- och opinionsbildning och medie- och informationskunnighet inför –inte minst – de nationella valen i september 2022.

Projektet utmynnade i intressanta resultat – se länkar nedan – och den nya förstudien är i viss mån en vidareutveckling. Studien utgår från att bibliotek har i uppdrag att vara så kallade informationspunkter vid krissituationer, och att nyhetsmedier är viktiga ”informationsmotorer” för oberoende journalistik. I kris och krig är tillgång till relevant och korrekt information A och O, och i kritiska lägen kan den vara direkt livsavgörande. Tidigare forskning och erfarenheter visar också att just bibliotek och medier har nyckelroller i kriser, konflikter och krig.

I förstudien samverkar Biblioteken i Borås och Lindängenbiblioteket i Malmö, Borås Tidning och Sydsvenskan. För forskningsperspektiven svarar forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås och medieforskare vid Södertörns högskola i Stockholm. Även biblioteksutveckling inom Västra Götalandsregionen är samverkanspart.

Man som tittar ut i publiken

– Inspirerande att förstudien har beviljats. Givet omvärldsläget och hur desinformation och påverkanskampanjer sprids från global till lokal nivå har studien en viktig inriktning för att människor i krislägen ska ha tillgång till fria nyhetsmedier, andra informationskanaler av hög kvalitet och professionell vägledning att kritiskt granska den ström av budskap som dagens mediekonsumtion ofta innebär,

säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

 

Röster från övriga deltagare:

man som ler in i kameran

Det förra projektet upptäckte en mycket större okunskap om hur det svenska samhället fungerar än vad vi hade kunnat föreställa oss. Vi började samtidigt hitta metoder för att på nya sätt nå in i lokalsamhället. Nu vill vi arbeta vidare för att öka tilliten till samhället och öka kunskaperna om källor som går att lita på, och varför.

Olof Berge Kleber, bibliotekschef Biblioteken i Borås

kvinna tittar in i kameran

Vi hoppas få bättre förståelse för hur vi som bibliotek kan arbeta vid en större kris tillsammans med oberoende medier för att tillhandahålla fakta och journalistik, och stävja desinformation som blivit en allt större utmaning i vårt samhälle.

Piroska Bakran, sektionschef, Malmö Stad

man

Att oberoende medier spelar en viktig roll i konflikt-, kris- och krigssituationer har vi sett bevis på de senaste åren. Förstudien ger oss en värdefull möjlighet att fördjupa kunskapen om hur medierna bör och kan agera i sådana situationer.

Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

Kvinna tittar in i kameran

Sydsvenskan har gjort flera uppmärksammade granskningar om desinformation. När vi publicerat har vi ofta varit frustrerade över att vi har svårt att nå ut till människor som verkligen skulle behöva ta del av detta. Så det ska bli intressant att se vad vi kan lära oss.

Camilla Sylvan, redaktionschef, Sydsvenskan

man tar en selfie ute i naturen

I kristid söker sig människor till sina bibliotek. Likaså till sina lokala medier, som de inte sällan når via just biblioteket när andra kanaler fallerar. Det känns därför angeläget att få mer kunskap om möjlig samverkan mellan bibliotek och medier i krislägen, när medborgarna behöver bra information som allra mest.

Jonas Söderholm, biblioteksforskare, Högskolan i Borås

Kvinna ler in i kameran mot en betongvägg

Eftersom både medier och bibliotek har viktiga uppdrag vid kriser, konflikter och krig, känns det viktigt att undersöka hur beredskapen ser ut i dag och försöka hitta vägar för att stärka förutsättningarna för vår krisberedskap framöver.

Malin Picha Edwardsson, medieforskare Södertörns högskola

kvinna som tittar in i kameran

Bibliotek har högt förtroende och att utveckla deras roll i kris och krigstid är en viktig del i att utforska hur förtroendet kan förvaltas utifrån nuvarande förutsättningar. Det behövs förbättrad infrastruktur för tillgång till och förmedling av trovärdig information i dagens mediesamhälle.

 

Kajsa Lunde, biblioteksutvecklare, Västra Götalandsregionen

Foto: Axel Noren

ABC om Lokala informationslandskapet i kris och krig

  • Förstudien ska utforska förutsättningarna för ett forsknings- och innovationsprojekt om lokala bibliotek och nyhetsmediers förmåga att stärka människors tillgång till verifierad information och oberoende journalistik vid större kriser och i händelse av krig.
  • Deltagare: Biblioteken i Borås, Lindängenbiblioteket i Malmö, Borås Tidning, Sydsvenskan, Högskolan i Borås, Södertörns högskola, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen och Medier & demokrati, Lindholmen Science Park.
  • Period: 1 september 2024 till och med 31 mars 2025.
  • Extern medfinansiering: Myndigheten för psykologiskt försvar. 

Mer om bibliotek och nyhetsmedier

Porträtt på tre människor!

Två Medier & demokrati-projekt uppmärksammas på stor internationell konferens

2024-06-11
Ecrea är en av de största internationella forskningskonferenserna inom medier, kommunikation och journalistik. I år uppmärksammas två Medier & demokrati-projekt – båda med fokus på collaborative...

Nyhetsmedier och bibliotek i experimentellt valårsprojekt

2021-12-21

Vid årsskiftet startar Medier & demokrati ett nytt projekt: ”Lokal demokrati i en digital värld”. Nyhetsmedier och bibliotek ska experimentellt testa om och hur samverkan kan stärka lokal nyhets- och...

Tre unga kvinnor står med blommor i händerna och ler stolt in i kameran. I bakgrunden av dem syns folk som står och pratar med leenden på läpparna.

Ung redaktion bakom unikt magasin i Borås

2023-11-17
Samarbetet mellan bibliotek och medier i Borås födde idén om ett magasin. Resultat blev T[UNG]T – ett magasin av unga för unga. “Det är jättehäftigt att vi fått göra det här”, säger Alvina Birgersson...
panel i studio

Se webbinariet om bristande kunskap om demokrati

2023-05-22
Nu finns det möjlighet att se reprisen av Medier & demokratis webbinarium “Bristande kunskap om demokrati – vilket ansvar har bibliotek och medier?”. Ett panelsamtal som bjöd på flera konstruktiva...
Personer diskuterar i grupp

Lyckad kombination stärker demokratin

2023-05-22
Det finns ett stort behov av fysiska platser för möten och samtal, som motvikt till vårt allt mer digitaliserade samhälle. Här finns biblioteken som outnyttjad arena – det visar ett unikt...
Kvinna mot en rustik bakgrund

Vetenskaplig artikel om mediers och biblioteks samarbete

2024-02-23
En vetenskaplig artikel baserad på resultaten från Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld har publicerats i Journal of Applied Journalism & Media Studies. Den handlar om...

 

Nyhetsflöde

Kvinna som ler på bild

Satir på skoj eller allvar?

2024-06-18
Satiren – ett viktigt komplement till journalistiken eller bara på skoj? Medier & demokrati-podden avsnitt 24 gästas av två satirexperter: forskaren Joanna Doona och Richard Ekman, manusredaktör för...
Två kvinnor och en man

Ny förstudie fortsätter utforska samverkan mellan lokala bibliotek och nyhetsmedier

2024-06-17
I september inleder Medier & demokrati en ny förstudie: Lokala informationslandskapet i kris och krig. Studien ska undersöka förutsättningarna för ny forskning och innovation om hur lokala bibliotek...
Kvinna på scen

Heldag om att gräva över gränser

2024-06-14
Att samarbeta internationellt för att göra bred undersökande journalistik blir allt vanligare – och viktigare. Under en heldag på Visual Arena, Lindholmen Science Park, presenterades projektet...
Porträtt på tre människor!

Två Medier & demokrati-projekt uppmärksammas på stor internationell konferens

2024-06-11
Ecrea är en av de största internationella forskningskonferenserna inom medier, kommunikation och journalistik. I år uppmärksammas två Medier & demokrati-projekt – båda med fokus på collaborative...
Kvinna som ler in i kameran

Hamrin Foundation ansluter till Medier & demokrati

2024-06-05
Medier & demokrati och Hamrin Foundation har träffat avtal om samverkan. Det innebär att Hamrin Foundation stärker forsknings- och innovationsprogrammets basfinansiering under två och ett halvt år med...
Porträtt av man i svartvitt mot svart bakgrund, mannen har en vitskjorta och vitt hår samt ett par silvriga glasögon

”Utan journalistiken är vi i händerna på olika desinformationskanaler”

2024-06-03
Kriget i Ukraina har skördat många tusentals liv genom fysisk krigföring – och ett informationskrig pågår varje dag. Medieforskaren och författaren Gunnar Nygren har studerat samspelet mellan...
Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Startseminarium för Forum för demokratisk kommunikation

2024-05-16
Sedan i vintras samverkar Medier & demokrati och Myndigheten för psykologiskt försvar kring etablering av ett nytt nationellt forum. Nu har satsningen – Forum för demokratisk kommunikation –...
Johan

Johan Löfvenholm ny vd för Lindholmen Science Park

2024-05-14
Styrelsen för Lindholmen Science Park AB har utsett Johan Löfvenholm till ny vd för bolaget. Med en gedigen erfarenhet från fordonsindustrin kommer han att starta sitt nya uppdrag i augusti, med fokus...
Man som ler in i kameran

Medier & demokrati-projekt aktuellt på Försvarshögskolan

2024-05-07
Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, är inbjuden att föreläsa under en utbildning på Försvarshögskolan. I fokus är...
Kvinna står i en dramatisk scen, tittar in i kameran leendes

”Journalister och redaktörer måste ta större plats i innovationsarbetet”

2024-05-03
JMG vid Göteborgs universitet lanserar en ny fortbildning för redaktionella ledare. En av arkitekterna bakom är Jenny Wiik, tidigare Flexitforskare inom Medier & demokrati och fortfarande verksam i...
Foto på Maria Lapenkova och Gunnar Nygren

Verifiering framtiden för journalistiken

2024-04-30
Forskningen visar det, och allt fler medier satsar på det: Verifiering blir en allt viktigare uppgift för journalistiken. Under en nätverksträff för lokala medier diskuterades ämnet källkritik och...
Personer sitter kring papper och diskuterar. Bilden är tagen ovanifrån.

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

2024-04-17
En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag...
Panel på scen, fint upplysta män och kvinnor på stolar, i förgrunden syns en publik och man som tar ett foto med sin mobiltelefon. Scenens bakgrund är färgglatt rödfärgat.

Vill du utforska framtidens berättande med oss?

2024-04-11
Vi söker en forskare som är intresserad av samproduktion av kunskap. Tillsammans med dig vill vi utforma en ansökan till Riksbankens Jubileumsfonds utlysning om Flexitforskare.
Kvinna tittar in i kamera

Nytt poddavsnitt: Britt-Marie Mattsson om USA:s demokrati, medier och Donald Trump

2024-04-05
Presidentvalet i USA i höst är det 13:e som journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson bevakar. I Medier & demokrati-podden avsnitt 22 berättar hon om USA:s sköra demokrati, hur hon tycker att...
Kvinna ler in i kameran

Medier & demokrati in i MIK Sveriges nätverksråd

2024-04-03
MIK Sverige är ett nätverk som samlar 24 aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medier & demokrati har varit medlem i nätverket sedan december 2022. Nu förstärks satsningen på MIK...
Unga står nedan för en scen och poserar inför en kamera

"De har galet mycket kontakter"

2024-04-02
Inom ramarna för Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld (2022-2023) , där lokala medier och bibliotek samverkade, skapades magasinet T[UNG]T – ett magasin av unga för unga. Nu...
Personer pratar inför publik

”En värdefull dialog om hur vi vårdar vår demokrati”

2024-03-28
Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” har arrangerat ett panelsamtal om demokratin och den historiskt snabba förändringen av informations- och medielandskapet...
Man i skägg som tittar in i kameran. Bilden är svart vit och belysningen kommer från sidan vilket ger ett konstnärligt intryck

Fem frågor till Kristoffer Holt ...

2024-03-27
... professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som presenterat resultat från forskningsprojektet "Young Citizens and Quality of News" under Radiodays Europe i München. Ett...
Kvinna som kollar in i kameran

Stärkta insikter om sällananvändare i nya SOM-undersökningen

2024-03-25
SOM-institutet, som genomför årliga undersökningar bland svenska folket, har släppt resultaten av 2023 års undersökning. Det innebär bland annat ny kunskap om nyhetsundvikande, betalväggar och (o...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Kvinna mot en rustik bakgrund

Vetenskaplig artikel om mediers och biblioteks samarbete

2024-02-23
En vetenskaplig artikel baserad på resultaten från Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld har publicerats i Journal of Applied Journalism & Media Studies. Den handlar om...

Carolina Klüft först ut under Gothenburg Democracy Talks

2024-02-21
I vår startar International Youth Think Tank en ny serie av Gothenburg Democracy Talks. Gästföreläsare kommer att reflektera fritt kring aktuella och brännande teman om demokratins tillstånd och...
Människor på scen, en kamera filmar dem. I bakgrunden syns en färgglad bakgrund

Allt om unga och medier på ett ställe

2024-01-31
Ett av Mediesveriges största bekymmer är det stora glappet mellan yngre och äldre generationers mediekonsumtion. Här har vi samlat allt publicerat material om de unga mediekonsumenterna.
Personer i studio sitter i panel

Se webbinarium om unga mediekonsumenter

2024-01-22
Vad är nyheter för unga, vilket innehåll tycker de bäst om, och hur ska medierna göra för att nå ut till dem? Det var frågeställningarna i Medier & demokratis webbinarium om – och med – unga...